Menu

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • www Kurzętkowski 2

Bronisław Wenancjusz Kurzętkowski

Bronisław Wenancjusz Kurzętkowski herbu Rogala (1880–1939) – prawnik, działacz niepodległościowy i społeczny, burmistrz Chełmży, członek wielu organizacji i stowarzyszeń.

                Urodził się 21 maja 1880 r. w Lubawie w rodzinie właściciela ziemskiego Jana Kurzętkowskiego i matki Maksymilianny Grzymały-Puciłowskiej.

                Bronisław Kurzętkowski po ukończeniu szkoły powszechnej, sześciu klas progimnazjum w Lubawie oraz studiów prawniczych w Berlinie w 1907 r. przyjechał do Chełmży. Jak podaje „Słowo Pomorskie”, rozpoczął wówczas pracę na niwie społecznej. Mieszkając i pracując w Chełmży, był jednocześnie w 1914 r. prezesem Rady Nadzorczej Spółki Parcelacyjnej w Lubawie.

                Po przeprowadzce do Chełmży rozpoczął pracę w miejscowym sądzie jako sekretarz i tłumacz. Wcześniej był zatrudniony także jako sekretarz i tłumacz w sądach w Lidzbarku, Wąbrzeźnie oraz Nowym Mieście. Dbał o polskość, zasłynął jako długoletni prezes Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, które działało także w okresie zaborów. Oprócz tego jako pruski urzędnik udzielał się w innych polskich towarzystwach. Należał także do Zarządu Miejskiej i Powiatowej Rady Ludowej. Krótko przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości zrezygnował ze stanowiska urzędnika pruskiego bez praw do emerytury i poświęcił się pracy dla Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Z powodu przynależności do polskich organizacji i nieukrywania swojego pochodzenia w 1919 r. otrzymał polecenie przeniesienia się z Chełmży w głąb Niemiec, ale odmówił i musiał odejść ze stanowiska.

                Po przejęciu Chełmży przez władze polskie 21 stycznia 1920 r. Kurzętkowski został mianowany komisarycznym burmistrzem miasta do kolejnych wyborów, które odbyły się 5 listopada 1921 r. Symbolicznego przekazania kluczy do bram miasta dokonał mjr Włodzimierz Swoiński. 14 grudnia 1921 r. burmistrza Bronisława Kurzętkowskiego oficjalnie zaprzysiężono na 12-letnią kadencję. W 1933 r. Kurzętkowski został ponownie wybrany i piastował swój urząd do przejścia na emeryturę 8 grudnia 1934 r.

                Od chwili objęcia urzędu burmistrza zaangażował się w sprawy rozwoju miasta. Starał się zatrudniać w chełmżyńskim magistracie jak najwięcej wykształconych urzędników polskiego pochodzenia. Burmistrzowi Kurzętkowskiemu zależało nie tylko na podniesieniu poziomu obsługi petenta w urzędzie, ale także na szybkim rozwoju miasta. W tym celu rozpoczęto intensywną akcję budowlaną. Powstały domy przy ul. Polnej oraz budynki urzędniczy i robotniczy przy ul. Sienkiewicza, wybrukowano ulice. Prężnie działało również Towarzystwo Upiększania Miasta, które dbało nie tylko o czystość i porządek, ale także przyczyniło się do wykonania w parku miejskim terenów spacerowo-rekreacyjnych.

                Bronisław Kurzętkowski podjął również walkę z bezrobociem, które w okresie międzywojennym szczególnie doskwierało miastu.

                Za kadencji Bronisława Kurzętkowskiego rozszerzono sieć ulic, pobudowano linie elektryfikacyjne, strzelnicę bractwa kurkowego oraz stadion miejski. Uregulowano również sprawy finansowe miasta.

                Był prezesem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego od chwili jego powstania w 1928 r., pierwszym prezesem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Toruńskiego, jednym z założycieli i prezesem honorowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmży, przewodniczącym Koła Przyjaciół Harcerstwa, członkiem honorowym Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Kupców Samodzielnych i Związku Byłych Uczestników Powstań Narodowych, a także długoletnim członkiem Wydziału Powiatowego Powiatu Toruńskiego, Związku Elektryfikacyjnego, sędzią niezawodowym, prezesem Ligi Obrony Powietrznej Państwa oraz członkiem różnych komisji urzędniczych.

                W końcu 1934 r. przeszedł na emeryturę. 8 grudnia 1934 r. odbyło się oficjalne pożegnanie Bronisława Kurzętkowskiego i wprowadzenie na urząd burmistrza Wiktora Barwickiego, który rozpoczął pełnienie obowiązków wraz z nastaniem kolejnego roku.

                Po kilku latach odpoczynku Bronisław Kurzętkowski wznowił działalność. Od 22 lutego 1938 do 16 lutego 1939 r. piastował funkcję burmistrza komisarycznego w Mogilnie. Jego krótkie urzędowanie na stanowisku zaowocowało powołaniem w Mogilnie Szkoły Rolniczej w budynku Szpitala Powiatowego. W Mogilnie Bronisław Kurzętkowski został także pierwszym prezesem Towarzystwa Ogródków Działkowych im. ks. Mieczysława Brodowskiego, założonego w 1938 r.

                Bronisław Kurzętkowski zmarł wskutek niewydolności serca 16 lutego 1939 r. w inowrocławskim Szpitalu Powiatowym, przeżywszy niespełna 59 lat.

opracowanie: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl