Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Zgłaszanie nieprawidłowości i przydatne adresy

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych

W celu zapewnienia realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu. Mechanizm ten składa się z adresu e-mail (nadużycia.pois@mfipr.gov.pl ) oraz dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego e-Nieprawidłowości (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci ). Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji POIiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.

Ważne linki:

http://www.pois.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Oficjalne serwisy Unii Europejskiej

Unia Europejska Online
http://europa.eu./
Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce
https://ec.europa.eu/poland/home_pl
Komitet Regionów
https://cor.europa.eu/pl

 

Administracja rządowa w Polsce

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
http://www.premier.gov.pl
Ministerstwo Finansów
http://www.mf.gov.pl
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
http://www.miir.gov.pl
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
https://www.mpit.gov.pl/
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl
Fundusze strukturalne
http://www.fundusze-strukturalne.pl/
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
http://www.zporr.garr.pl/

 

Instytucje Wdrażające środowiskowe osie priorytetowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
http://www.ckps.lasy.gov.pl/
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
http://www.mobile.wfosigw.torun.pl/

 

  • autor: Izabela Stolarska, data: 2018-11-30

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl