Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

 • logo

Zakres projektu „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”

Wszystkie działania w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, będą realizowane w ramach 1 kontraktu na roboty budowlane, z podziałem na 3 etapy (zakłada się, ze każdy etap przypadać będzie na kolejny rok kalendarzowy):

 • ETAP I planowany do realizacji w 2009 r., będzie obejmować:
  • budowę kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Bydgoskiej i Zagrodzkiego (wraz z tłocznią sanitarna i przepompownią deszczową), wpięcie do istniejącego kolektora oraz budowę kolektora sanitarnego w ulicy Witosa;
  • Kanał sanitarny w ulicy Rybaki wraz z tłocznią sanitarną, kanał sanitarny i deszczowy w ulicy Chełmińskiej oraz częściowo kanał sanitarny i wpięcie w kanał deszczowy w Chełmińskim Przedmieściu.
 • ETAP II planowany do realizacji w 2010 r., będzie obejmować:
  • budowę kolektora deszczowego w ulicy Kard. Wyszyńskiego od ulicy ks. Szydzika za skrzyżowanie z ulicą Owocową i w ulicy Owocowej, z przepompownią wód deszczowych w ulicy Kard. Wyszyńskiego, ponadto w ulicy Kard. Wyszyńskiego zostanie wybudowany kolektor sanitarny, od skrzyżowania z ulicą ks. Tretkowskiego za skrzyżowanie z ulicą Owocową, a także w ulicach: ks. bp Kowalskiego, Tretkowskiego, Owocowej, częściowo Fiołkowej, z tłocznią w ulicy Tulipanowej oraz do istniejącej tłoczni;
  • budowę kolektora sanitarnego od istniejącej tłoczni ścieków w ulicy Chełmińskie Przedmieście, w następujących ulicach: Polnej (częściowo), Chełmińskiej do miejsca projektowanego w etapie I, Chełmińskie Przedmieście za skrzyżowanie z ulicą Buczek, Buczek i Trakt (częściowo).
 • ETAP III, planowany do realizacji w 2011 r., będzie obejmować: budowę kolektora ścieków sanitarnych w ulicach Reja, Głowackiego (część), Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Reymonta, Żeromskiego i Pułaskiego, tłoczni sanitarnej w ulicy Reja oraz kolektora deszczowego w ulicach Konopnickiej (część), Prusa, Żeromskiego (część) i Kochanowskiego.

W ramach planowanej inwestycji, należy przewidzieć awaryjne zasilanie przepompowni i tłoczni. W tym celu w zakresie rzeczowym projektu przewidziano zakup 3 agregatów prądotwórczych (jeden agregat o mocy ok. 60kVA, który będzie zasilał awaryjnie największe pompy oraz dwa agregaty o mocy ok. 20kVA do zasilania awaryjnego pozostałych pomp).

Aby można było sprawnie i szybko zapewnić ciągłość pracy systemu kanalizacyjnego,która mogłaby zostać zagrożona np. w wyniku awarii zasilania, zaplanowano także zakup samochodu osobowo – dostawczego (fabrycznie nowy) o ładowności 1100 kg i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, który ma służyć do przewozu niezbędnych narzędzi, agregatów prądotwórczych i pracowników konserwujących na miejsce awarii.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl