Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

„Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu udostępnienie niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w strefie przyjeziornej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej w Chełmży

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Gotyku

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”, współfinansowanego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”, współfinansowanego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl