Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

UWAGA SILNY WIATR ! 39895.png

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nr 107/09/2021

 

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 19:00 dnia 23.09.2021 r. do godz. 08:00 dnia 24.09.2021 r.

Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg; Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

OCHORNA PRZED SILNYM WIATREM

Mówiąc o porywistych wiatrach, klasyfikuje się je częściej nie wg prędkości z jaką przemieszczają się masy powietrza, lecz ze względu na rozmiar szkód jakie mogą wyrządzić. Wichura – wiatr o prędkości do 88 km/h jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne. Natomiast przy wietrze powyżej 103 km/h, należy się liczyć z zagrożeniem życia.

INFORMACJE

 1. usuń z parapetów, balkonu, obejścia wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie,
 2. zamknij okna i drzwi, jeżeli istnieje taka potrzeba dodatkowo je zabezpiecz,
 3. przygotuj oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii,
 4. zapewnij bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz,
 5. znajdź bezpieczne miejsce dla swojego pojazdu – nie parkuj w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej.
 6. nie wychodź na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne,
 7. jeżeli jesteś poza domem, poszukaj bezpiecznego schronienia, nie zatrzymuj się pod drzewami,
 8. wyłącz gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru,
 9. nie korzystaj z windy, ponieważ w przypadku zaniku zasilania istnieje ryzyko uwięzienia,
 10. zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.
 11. poinformuj odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie energetyczne, gazowe oraz inne właściwe służby) o zdarzeniach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi,
 12. pomóż osobom rannym i poszkodowanym – udziel im pierwszej pomocy,
 13. uważaj na leżące lub zwisające przewody elektryczne, pod żadnym pozorem ich nie dotykaj i nie próbuj ich samodzielnie usuwać,
 14. zrób zdjęcia zniszczeń w Twoim domu (budynku i wyposażenia), gdyż mogą stanowić dowód w procedurze odszkodowawczej,
 15. 13 wezwij służby techniczne, uprzednio wyłączając gaz i elektryczność w przypadku gdy zobaczysz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody lub też poczujesz swąd spalonej instalacji.

 

 

 

 

 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl