Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2024-05-23

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2024-05-23

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI 2024r.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2023-09-06

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 r. Konsultacje odbędą się w dniu 5 września (wtorek) 2023r. o godz. 14:30 w Sali Mieszczańskiej chełmżyńskiego Ratusza przy ul. Hallera 2 w Chełmży.

Projekt Programu znajduje się poniżej.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2023-08-22

Projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024r.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2023-08-22

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2023-05-25

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2023-05-25

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2023-05-25

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2023-05-25

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w I półroczu 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w I półroczu 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI 2023r.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2022-09-07

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 r. Konsultacje odbędą się w dniu 6 września (wtorek) 2022r. o godz. 15:00 w Sali Mieszczańskiej chełmżyńskiego Ratusza przy ul. Hallera 2 w Chełmży.

Projekt Programu znajduje się poniżej.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2022-08-24

Projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2022-08-24

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2022-05-26
 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2022-05-26

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w I półroczu 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w I półroczu 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2022-01-20

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z org. poz. za 2021 r

 • data: 2022-03-07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 r. Konsultacje odbędą się w dniu 24 sierpnia 2021r. o godz. 14:30 w Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży.

Projekt Programu znajduje się poniżej.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2021-08-09

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI 2022r.

 • autor: Wioleta Derkowska

Projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022r.

 • autor: Wioleta Derkowska

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2021-06-01

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w I półroczu 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w I półroczu 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • autor: Wioleta Derkowska

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z org. poz. za 2020 r

 • data: 2021-03-02

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI 2021r.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2020-08-27

Projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021r.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2020-08-10

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z org. poz. za 2019 r

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2020-03-04

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w I półroczu 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego1

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w I półroczu 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2020-06-09

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI 2020r.

 • autor: Wioleta Derkowska

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi.

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Sprawozdanie z Realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

drukuj (Sprawozdanie z Realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.)

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-05-29

Uwaga! Od dnia 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań oraz umów dla organizacji pozarządowych

Uwaga! Od dnia 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań oraz umów dla organizacji pozarządowych

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 R.

drukuj (PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 R.)

 • autor: Marek Dzielski, data: 2018-10-02

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi.

Sprawozdanie z Realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Sprawozdanie z Realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 R.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 R.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi.

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. Inicjatywy społeczne

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne do udziału w konkursie pn. Inicjatywy społeczne. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.

Skorygowany kosztorys zadania publicznego

Skorygowany kosztorys zadania publicznego

 • autor: Marek Dzielski

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 R.

W dniu 1 września 2016r. o godz. 13.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Programu Współpracy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.”. W konsultacjach wzięło udział 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 r. Konsultacje odbędą się w dniu 1 września  2016 r. o godz. 13:00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza przy ul. Hallera 2 w Chełmży.

drukuj ()

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Sprawozdanie z Realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

drukuj (Sprawozdanie z Realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.)

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku ze zmianami zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią znowelizowanej ustawy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Burmistrz Miasta Chełmży ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 R.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 R.

Zaproszenie na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 r

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w okresie od 15 września do 15 grudnia 2015r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w okresie od 15 września do 15 grudnia 2015r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Chełmży w okresie od 15 września do 15 grudnia 2015r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FI ZYCZNEJ I SPORTU

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Chełmży w okresie od 15 września do 15 grudnia 2015r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy miasta Chełmży w II półroczu 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Sprawozdanie z Realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Sprawozdanie z Realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Burmistrz Miasta Chełmży ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi - 2015 r.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Chełmży w II półroczu 2014r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Chełmży w II półroczu 2014r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA CHEŁMY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOSC POYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 R.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Chełmży w roku 2014 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Chełmży w roku 2014 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 R.

Zaproszenie na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2014 r.

Zaproszenie na konsultacje w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Miasta Chełmży z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2014 r.

Wyróżnienia Starosty Toruńskiego

Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe w 2012 roku.
 • linia

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl