Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • projekty

Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży

W dniu 29 sierpnia 2019 roku Burmistrz Miasta Chełmży podpisał kolejną umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej RPO WK-P). Tym razem pozyskaliśmy środki na realizację projektu „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”.

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Informacja dotycząca zakończenia realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Informacja dotycząca zakończenia realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl