Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

Fundusz Spójności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

powyżej 15 tys. RLM

PROJEKT Nr POIS.01.01.00-00-050/08-00

„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu:

gmina Miasto Chełmża

 

Całkowity koszt realizacji Projektu:

11.552.938,72 PLN

 

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

w ramach Funduszu Spójności

( stanowiące 85% maks. wydatków kwalifikowalnych )

6.458.063,81 PLN

 

Dofinansowanie projektu środkami UE obejmuje wydatki na:
przygotowanie projektu; zarządzanie projektem, w tym m.in. nadzór inwestorski i wynagrodzenia pracowników JRP; zakup gruntów; promocję projektu; roboty budowlane; niezbędne opłaty i inne obciążenia.

drukuj ()

  • autor: Beata Weber

 

 


SERWIS PROGRAMU OPERACYJNEGO

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO


www.pois.gov.pl

  • logo

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl