Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo
Zmiana danych kontaktowych w ramach projektu.

W związku z ukończeniem rzeczowej realizacji inwestycji pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”, swoją działalność zakończyła również Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Miasta Chełmży, która swoją siedzibę miała w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 7. 

Uroczyste zakończenie projektu

25.01.2012r. na Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży odbyło się uroczyste spotkanie mające na celu podsumowanie realizowanej przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej inwestycji pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży".

Przyłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej.

Efektem ekologicznym projektu zrealizowanego przez nasze miasto jest przyłączenie w terminie do końca 2012 roku do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej 1543 osób oraz 4 podmiotów gospodarczych w wyniku, czego przyrost RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) wyniesie 1581.

Roboty budowlane zakończone.

W IV kwartale br. zakończono realizację robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży" współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Okres realizacji rzeczowej projektu to lata 2009-2011.

Aktualna realizacja projektu

Miasto Chełmża kontynuuje realizację robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”.
Aktualnie zakres rzeczowy inwestycji wykonywany jest w ul. Chełmińskie Przedmieście, Buczka, Konopnickiej, Żeromskiego i Pułaskiego.

Koszt projektu

W związku z rozstrzygnięciem głównych procedur przetargowych związanych z wykonaniem robót budowlanych oraz prowadzeniem funkcji Inżyniera Projektu, a także z wystąpieniem znacznego obniżenia kosztów inwestycji - zmiana w wydatkach kwalifikowanych i niekwalifikowalnych projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” Miasto Chełmża dnia 10 maja 2011r. zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-050/08-00 w ramach działania 1.1:Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – priorytetu I-Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Realizacja projektu

Po przerwie zimowej oraz wiosennych roztopach roboty budowlane wykonywane w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” ruszyły „pełną parą”.

Informacja o dostępności ziemi.

Informujemy, iż istnieje mozliwość pozyskania ziemi z wykopów (UWAGA: nie jest to ziemia urodzajna). Gwarantowany bezpłatny transport w obrębie miasta oraz w odległości 3 km od granicy administracyjnej miasta Chełmża.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Jednostką Realizującą Projekt Urzędu Miasta Chełmży pod numerem 56/675-40-89 (Pan Kamil Maciejewski).

drukuj (Informacja o dostępności ziemi.)

Czas na krótkie podsumowanie.
Wolnym krokiem zbliża się koniec roku 2010. Nadeszła, więc odpowiednia pora na krótkie podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”.
Kolejny etap robót kanalizacyjnych.
W listopadzie br. z utrudnieniami w korzystaniu z dróg będą musieli liczyć się wszyscy poruszający się w rejonie ul. Rybaki oraz ul. M. Reja.
Roboty odtworzeniowe nawierzchni
Ku zadowoleniu wszystkich, po prowadzonych robotach ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Wyszyńskiego i Bydgoskiej w Chełmży, nadszedł czas na uporządkowanie tego, co jest na górze – czyli na prace odtworzeniowe nawierzchni, które są elementem wieńczącym wszelkie inwestycje infrastrukturalne.
Budowy kanalizacji w Chełmży ciąg dalszy.
Po krótkiej przerwie spowodowanej niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tegorocznej mroźnej zimy, roboty budowlane w ramach projektu ruszyły "pełną parą".
Zima, zima, zima …

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych ( niskie temperatury, obfite opady śniegu), w dniu 11.01.2010r. roboty budowlane w ramach I etapu realizacji projektu zostały przerwane.

Roboty budowlane ruszyły.
Tegoroczny sezon jesienno-zimowy nie sprawił jak na razie inwestorom niemiłej niespodzianki i roboty infrastrukturalne mogą być planowo realizowane.
Wkrótce rozpoczęcie robót budowlanych
W obecności przedstawicieli Zamawiającego (Miasto Chełmża), Wykonawcy (Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe "INŻBUD" Z. Zehner, M. Środa spółka jawna, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 3) i Inżyniera Projektu (B-Act sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Paderewskiego 24), dnia 12 października 2009r. nastąpiło komisyjne przekazanie planu budowy na realizację projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”.
Umowa na wykonanie robót budowlanych projektu podpisana
Dnia 5 października 2009r. o godz. 10.00 podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży" w aglomeracji chełmżyńskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.
Otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych
25 sierpnia 2009r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Chełmży, w obecności licznie zebranych przedstawicieli oferentów, dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania w sprawie zamówienia publicznego dla projektu pn. "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży" - wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
Wybrano Inżyniera Projektu
Dnia 15 lipca 2009r. w Chełmży pomiędzy Miastem Chełmża reprezentowanym przez Jerzego Czerwińskiego - Burmistrza Miasta i B-Act sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Paderewskiego 24 reprezentowaną przez Pana Władysława Białachowskiego, zawarta została umowa na pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu dla zadania pn."Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży" (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności).

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl