Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Komisji

Gdzie szukać pomocy

        Masz problem alkoholowy lub  narkotykowy, przemoc lub inne  uzależnienie, pomoc można uzyskać w następujących miejscach

O uzależnieniach z młodymi piłkarzami

    Zarząd KS. „Legia” Chełmża w ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 2.10.2022r. zorganizował spotkanie profilaktyczne dla swoich młodych podopiecznych. 

Grupa robocza Zespołu Interdyscyplinarnego

   Zgodnie z zarządzeniem 73/SOR/21 Burmistrza Miasta Chełmża oraz w związku z Porozumieniem o współpracy z Zespolem Interdyscyplinarnym, w siedzibie MOPS działa grupa robocza.

 

Profilaktyczny cukierek

     W dniu 15 września 2022r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała dla uczniów klas drugich i trzecich spotkanie profilaktyczne pod tytułem „Profilaktyczny cukierek”. 

Nawroty w chorobie - zapicia

        Po przerwie związanej z pandemią i nie możnością organizowania dużych spotkań, na prośbę członków Grupy AA „Dobra Wola” w dniu 19 sierpnia 2022r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała w salce Domu Kapitulnego spotkanie z specjalistą terapii uzależnień Michałem Dąbkowskim pt. „Nawroty w chorobie alkoholowej – zapicia”.

29 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE Licheń 22

   Kolejną inicjatywą, którą wsparła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było partycypowanie w najmie autokaru dla grupy osób zainteresowanych problemem alkoholowym, która chciała wziąć udział w bardzo ważnych dla nich Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu. Tegoroczne spotkania odbywały się w dniach 28÷31.lipca, ale osoby te pragnęły uczestniczyć tylko w sobotę 30 lipca.

Profilaktyczny rajd rowerowy

Profilaktyczny rajd rowerowy

 

W dniu 25 czerwca  2022r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miasta Chełmży zorganizowały zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych

Profilaktyczno, krajoznawczą wycieczkę rowerową po Ziemi Chełmińskiej

o puchar Burmistrza Miasta Chełmży Jerzego Czerwińskiego.

32 Jasnogórskie Dni Trzeźwości

     Po dwuletniej przerwie związanej z panującą w Polsce pandemią koronawirusa, na Jasnej Górze odbyły się w dniach 4÷5.06.2022r. „32. Spotkania Trzeźwościowe na Jasnej Górze”, które w tym roku odbywały się pod hasłem: „Użycz mi pogody ducha”.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych akceptując wniosek osób zainteresowanych problemem uzależnień chcących wziąć udział w tego rodzaju spotkaniach wsparła i pomogła w najmie autokaru, promując tym samym program zdrowego i trzeźwego stylu życia.

Podziękowanie od KS Legia

  • 20220605_103848

Dzień Dziecka z Legią

      W dniu 4 czerwca 2022r. zarząd KS „Legia” Chełmża pod przewodnictwem Pani Anny Gajewskiej - prezes Klubu, zorganizował na boisku sportowym OSiT dla swoich podopiecznych Dzień Dziecka. Na wstępie Pani Ania podziękowała

Spotkanie MKRPA z Amazonkami

    W dniu 11 maja  2022 roku , jak co miesiąc odbyło się spotkanie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie zostały  omówione bieżące zadania jakie wynikają z Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, między innymi z zbliżającym się Dniem Dziecka.

Spotkanie robocze MKRPA

   W dniu 23.02.2022r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła swoje robocze posiedzenie mimo nadal panującej pandemii coronawirusa w nowej odmianie omikron, który nie ominął również członków Komisji.

Podziękowanie KS Legia

  • Podziękowanie KS Legia
  • autor: TB

Spotkanie z Mikołajem w KS „Legia”

         Zorganizowane przez zarząd Klubu Sportowego „Legia” Chełmża  na obiektach OSiT w dniu 18 grudnia spotkanie z Mikołajem dla swoich najmłodszych podopiecznych grających w tym klubie

Profilaktyczny Mikołajek

Na zakończenie roku 2021 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wsparła w ramach współpracy dwie imprezy Mikołajkowejakie były organizowane w Chełmży.

Podsumowanie konkursu

          W dniu 30 września 2021roku upłynął termin składania prac w konkursie dla młodzieży szkolnej, na plakat promujący zalety życia w trzeźwości ogłoszony podczas koncertu zespołu „HALS” na scenie nad jeziorem 21 sierpnia 2021r. Organizatorem konkursu tak jak i ww. koncertu byli: Burmistrza Miasta Chełmża, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im Juliana Prejsa oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży.

Nie samym sportem młodzież żyje

      W dniu 3 października 2021 roku na obiekcie OSiT KS „Legia” Chełmża, Zarząd Klubu w ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował spotkanie mające na celu zapoznanie młodych piłkarzy z problemami uzależnień na jakie mogą napotkać w swoim życiu poza grą w piłkę. Było to jednoczenie podsumowanie kończącego się sezonu rundy jesiennej rozgrywek w piłkę nożną sezonu 2021/22.

Nie biorę, nie piję - żyję

      Pod takim hasłem Burmistrz Miasta Chełmży oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ponownie zaprosili mieszkańców Chełmży na imprezę plenerową, która odbyła się na scena na wodzie w dniu 28.08.2021r. w Chełmży.

Z dziejów leżenia pod stołem

      Pod takim tytułem w dniu 21 sierpnia 2021r. na scenie nad jeziorem odbył się spektakl Teatru Muzycznego „HALS”

Komisja a Grupy wsparcia

Komisja a Grupy wsparcia

        W związku z tym, że obostrzenia związane z pandemią koronawirusa  sars cov 2 zostały nieco zelżone, niektóre Grupy wsparcia wznowiły swą działalność i zaczęły organizować różnego rodzaju spotkania i zloty  trzeźwościowe. 

Bezpieczne wakacje po sezonie piłkarskim

      W dniu 27 czerwca 2021r. na boisku KS „Legia” Chełmża zarząd Klubu zorganizował zakończenie sezonu piłkarskiego 2020/21 grup młodzieżowych. W spotkaniu udział wzięli również rodzice dzieci zrzeszonych w tym Klubie. W związku z tym, że koniec sezonu to także początek wakacji zdecydowano, że warto byłoby młodzieży przekazać kilka wskazówek na bezpieczne wakacje. Spotkanie miało więc specyficzną formę.

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

    W związku z Porozumieniem o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym oraz zarządzeniem 73/SOR/21 Burmistrza Miasta Chełmża w dniu 31.05.2021r. w Środowiskowym Centrum Aktywności odbyło się spotkanie tej grupy.

Ważna informacja

          Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży informuje osoby zainteresowane oraz sympatyków, że punkt konsultacyjny czynny w soboty obsługiwany przez terapeutów P. Beatę Radtke-Zdrojewską oraz P. Michała Dąbkowskiego wznawia działalność i będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 9,00 - 12,00. Bardzo prosimy o przestrzeganie wszelkich norm prawnych związanych z zagrożeniem pandemią.  Ponadto informujemy, że w przypadku konieczności skontaktowania się z przedstawicielem komisji możliwe to jest poprzez połączenie telefoniczne z UM w Chełmży tel. 56 675 22 92 p. Niedzielska Iwona.

  • autor: TB

Sport a uzależnienia

Sport a uzależnienia

Zarząd Klubu Sportowego „Legia” Chełmża w dniu 8 października 2020 roku w ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował dla swoich młodych podopiecznych na zakończenie rundy jesiennej rozgrywek w piłkę nożną podsumowanie sezonu połączone z wykładem terapeutycznym na powyższy temat.

Informator - Dokąd o Pomoc?

  • autor: TB
  • ulotka
    ulotka - "Dokąd o pomoc"

MKRPA a COVID-19

      W roku 2020 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miała bardzo utrudnione działanie, w związku zaistniałą pandemią koronawirusa COVID-19

Komisja pracuje

     W dniu 19 września 2020r. po przerwie związanej z pandemią koronawirusa  wreszcie odbyło się spotkanie robocze Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nawroty w chorobie …

 

           Pod takim tytułem Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała w dniu 07 lutego 2020r. spotkanie z  specjalistą terapii uzależnień Michałem Dąbkowskim.

 

Spotkanie z przedstawicielem Policji

        Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży  zaprosiła w dniu  4 marca 2020 roku  na swoje posiedzenie  Komendanta Komisariatu Policji, mł. insp. Sławomira Więcka, w jego zastępstwie uczestniczył w spotkaniu, asp. szt. Sebastian Kowalewski.

Coroczne spotkanie z Burmistrzem

        W dniu 12.02.2020r. Miejska Komisja Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży odbyła swoje kolejne spotkanie

Kompendium informacji o Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży

     Drodzy Państwo tutaj możecie zapoznać się z historią MKRPA na przełomie ostatnich kilkunastu lat. Informacje zawarte są w formie plików "pdf" zredagowanych i opracowanych przez członka MKRPA p. Mariana Waleckiego.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl