Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż lokalu mieszkalnego

KOMUNIKAT w sprawie procedury sprzedaży opału w ramach preferencyjnego zakupu

KOMUNIKAT w sprawie procedury sprzedaży opału w ramach preferencyjnego zakupu

Cena węgla

Cena paliwa stałego sprzedawanego przez gminę miasta Chełmża w
ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych w 2022 roku

Wyciąg z ogloszenia na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ położonej przy ul. 3 – go Maja 18B w Chełmży, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmża.

Oznaczenie księgi wieczystej, nr ewidencyjny działki, powierzchnia: KW nr TO1T/00031977/5, obręb 9,   
dz. nr: 427 o pow. 0.5877 ha.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Przeznaczenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy        ulicą Rybaki, Górną, wschodnią granicą administracyjną miasta oraz brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej Chełmży nr XLIII/324/10 z dnia 28 listopada  2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r. Nr 52, poz. 354 ) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i teren zabudowy zamieszkania zbiorowego – oznaczenie na planie symbolem 25MW/UZZ.

CENA WYWOŁAWCZA: 1.100.000,00 zł netto. WYSOKOŚĆ WADIUM: 110.000,00 zł.

PRZETARG ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W DNIU: 17 STYCZNIA 2023 r. o godzinie 1000,  
w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy gen. J. Hallera 2,  Sala Mieszczańska  (pokój nr 8). WADIUM POWINNO ZOSTAĆ WPŁACONE DO DNIA 13 STYCZNIA 2023 r.

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:

Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Miasta Chełmży;

Strony internetowe: Urzędu Miasta Chełmży  (www.bip.chelmza.pl i  www.chelmza.pl).

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerem: (56)  639 23 48 lub (56) 675 22 91 wew. 48.

drukuj (Wyciąg z ogloszenia na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej)

  • autor: Beata Siwek, data: 2022-11-09

Komunikat ws. preferencyjnego zakupu węgla

Komunikat ws. preferencyjnego zakupu węgla

Komunikat Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu

Komunikat Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu

Informacja dotycząca trzeciej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czas zabija. Żyj.” organizowanej przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy.

Informacja dotycząca trzeciej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czas zabija. Żyj.” organizowanej przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy.

Program do rozliczeń PIT - projekt "Wspieraj lokalnie"

Komunikat o ograniczeniu handlu na obszarze targowiska miejskiego.

Komunikat o ograniczeniu handlu na obszarze targowiska miejskiego.

Obowiązek złożenie deklaracji o uruchomionym źródle ciepła – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynku.

Obowiązek złożenie deklaracji o uruchomionym źródle ciepła – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynku.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl