Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: etap II – pływalnia kryta”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: etap II – pływalnia kryta”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Umowa na kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży

Gmina Miasto Chełmża otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży: etap I – budynki oświatowe”. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynków oświatowych.

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji

Zakończyła się realizacja pierwszego etapu prac modernizacyjnych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek A i budynek B). Obecnie obiekt pełni funkcję przedszkola miejskiego.

Zakończenie prac coraz bliżej

Już wkrótce nastąpi zakończenie remontu budynków szkolnych i przedszkolnych. Długo oczekiwana poprawa warunków nauki stanie się faktem.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl