Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Centrum Usług Wspólnych w Chełmży

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: elektroniczna skrzynka podawcza CUW w Chełmż

Aby można było złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – (konto jest bezpłatne).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (poniedziałek, środa-piątek: w godz. 7:00-15:00, we wtorek w godz. 8:00-16:00) do pokoju nr 11 (I piętro) przy ul. Hallera 19 w Chełmży na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Złożenie wniosku do Centrum Usług Wspólnych w Chełmży. 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl