Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Badanie ankietowe – Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku !!!

Badanie ankietowe – Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku !!!

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku ogłasza nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej dla istniejących firm z obszaru LGD.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl