Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

 • logo EFS
 • tablica informacyjna-1
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje projekt dofinansowany
  z Funduszy Europejskich: „Klub otwartych drzwi” – Edycja II.
  Celem projektu jest poprawa sytuacji 8 osób niesamodzielnych (osoby, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+)
  albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia), 4 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem
  lub wykluczeniem społecznym, które będą wspierać i nabywać kompetencje, jak pomagać osobom zagrożonym
  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  Dofinansowanie projektu z UE: 50000,00 zł

„Klub otwartych drzwi – Edycja II”

Projekt pt. „Klub otwartych drzwi – Edycja II” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Plakat-JPG-2-724x1024
  Plakat klub otwartych drzwi edycja II

 

Rekrutacja rozpoczyna się  01.01.2022r. do 31.01.2022r.

Okres  realizacji projektu:  01.01.2022 – 30.06.2022

Projekt skierowany jest  do seniorów i osób niepełnosprawnych  oraz  niesamodzielnych, z gmin: Łubianka, Łysomice, Chełmża, Miasto Chełmża, Papowo Biskupie.

Celem projektu  jest poprawa sytuacji 8 osób niesamodzielnych (osoby, które ze względu na stan zdrowia i wiek(65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia) oraz 4 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które będą wspierać i nabywać kompetencje, jak pomagać osobą zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W trakcie  projektu, w ramach  odbywać się będą:

 • warsztaty z  komunikacji
 • spotkania  rękodzielnicze
 • warsztaty technologiczne
 • zajęcia ruchowo zdrowotne; gimnastyka dla seniora, spotkania z dietetykiem i spotkania z pielęgniarką oraz zajęcia na basenie
 • warsztaty: Motyli Ogród
 • wycieczki oraz spacery z przewodnikiem
 • wspólne śpiewanie - biesiadowanie
 • wsparcie psychologa
 • Dzień Seniora na zakończenie projektu

PLANOWANE EFEKTY:

Wpłynie pozytywnie na uczestników w okresie długofalowym poprzez uświadomienie wartości kontaktu,  pomagania i odpowiedzialności za innych mieszkańców wspólnoty. Uczestnicy zostaną ukierunkowani , wyposażeni w narzędzia merytoryczne w celu kontynuowania idei również po zakończeniu realizacji projektu.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Zamieszkanie na terenie LSR LGD Ziemia Gotyku, potwierdzone Oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem.
 2. Posiadanie statusu  osoby  zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  bądź status osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – potwierdzone Oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem lub zaświadczeniem z odpowiedniego Urzędu lub Instytucji.
 3. Brak udziału w projekcie grantowym „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”  potwierdzone oświadczeniem uczestnika.

KRYTERIA PREMIUJĄCE:

 1. Osoby po 65-tym roku życia – 5 pkt.
 2. Kobiety – 3 pkt.
 3. Osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.

Klub w swojej działalności, wzmocni proces integracji społecznej, wzmocni poczucie własnej  wartości,  zapewni bezpieczne formy spędzania wolnego czasu. Wpłynie pozytywnie na aktywizację społeczną kobiet .

Miejsce realizacji projektu – Środowiskowe Centrum Aktywności w Chełmży

                                                               Ulica Hallera 19

Wartość projektu – 52650 tyś. zł

Wkład Funduszy Europejskich: – 50000 tyś. zł

Ilość miejsc:  12

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerami: 510 910  574 lub 566752469

Dostęp do dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu -MOPS w Chełmży ul. Hallera 19 lub pocztą(Wysyłka na prośbę zainteresowanej osoby).

Możliwość pobrania ze strony internetowej-

Dokumenty rekrutacyjne  do pobrania:

Składanie dokumentów rekrutacyjnych: stacjonarnie(Biuro Projektu) lub pocztą na adres Biura.

DZIEŃ SENIORA W KLUBIE OTWARTYCH DRZWI !

qf2sAAAAASUVORK5CYII=             

 

   W dniu 7 lipca br.  beneficjenci projektu „Klub otwartych drzwi – edycja II” świetnie  bawili się na zorganizowanym przez MOPS w Chełmży spotkaniu z okazji Dnia Seniora.

   Co prawda Dzień Seniora obchodzimy dopiero 21 sierpnia (Narodowy Dzień Seniora) oraz 14 listopada (Ogólnopolski Dzień Seniora), ale to w żaden sposób nam nie przeszkadzało dobrze się bawić i korzystać z uroków wspólnej biesiady. Spotkanie to miało także czas podsumowania realizowanego przez MOPS projekt „Klub otwartych drzwi – edycja II”.

Integracja …..Integracja ….. Integracja - uroczystość miała charakter spotkania mieszkańców naszej małej ojczyzny. Na imprezę zaproszeni zostali przedstawiciele Parafialnego Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmży, Chełmżyńskiego Stowarzyszenia Amazonek Łozanki, uczestnicy poprzedniej edycji projektu „Klub otwartych drzwi”,  swoją obecnością uroczystość zaszczyciły także władze miasta z Przewodniczącym Rady Miejskiej Chełmży – Panem Januszem Kalinowskim, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Chełmży – Małgorzatą Polikowską i Zastępcą Burmistrza Miasta Chełmży – Panem Markiem Kufflem na czele, a także radni miasta radni miasta – Pani Krystyna Myszkowska oraz Pan Franciszek Kuczka.  W spotkaniu brała udział także Pani Marta Kruszczyńska - specjalistka ds. administracyjnych i obsługi projektów grantowych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z siedzibą  w Łysomicach.

   Zastępca Burmistrza Miasta Chełmży przywitał wszystkich gości i pokrótce opowiedział o samym projekcie, o jak ważnej idei zagospodarowywania przestrzeni publicznej dla seniorów. Następnie Panie z Fundacji Akademii Rozwoju w Łubiance – Agnieszka Matysek i Magdalena Kaśkiewicz przedstawiły projekcję przedstawiającą realizację projektu od samego początku. Natomiast radny miasta Chełmży – Pan Franciszek Kuczka – znany nauczyciel i społecznik, długoletni radny opowiedział o swoim nowym filmie – „Leon Czarliński ziemianin, działacz narodowy i społeczny”. Z ciekawością zaproszeni goście obejrzeli film, przedstawiający kawałek historii o lokalnym patriocie.     

Warto wspomnieć, że spotkanie odbyło się w Środowiskowym Centrum Aktywności      w Chełmży. Miejsce organizacji nie było przypadkowe, gdyż te nowoczesne pomieszczenia, wraz z infrastrukturą komputerową zostały utworzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży z myślą o społeczności lokalnej.

   Zabawy było co nie miara –  nie zabrakło śmiechu, tańców, śpiewu i konkursów. Do tańca przygrywał profesjonalny zespół muzyczny i on też zabawiał gości, zaś Panie z Fundacji przygotowały różne konkursy i teleturnieje. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Piosenki z dawnych lat, wspólne ich śpiewanie pozwoliło wrócić do młodych lat. Organizatorzy zapewnili uczestnikom catering.

   Na półkach meblowych Środowiskowego Centrum Aktywności można było podziwiać prace wykonane przez beneficjentów realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży projekt grantowy „Klub otwartych drzwi – edycja II”.

   Cieszy nas to, że gościom spodobało się to spotkanie, przyjęli je z aplauzem i co ciekawe podziękowań nie było końca i wszyscy zgodnie stwierdzili, że chciałoby się więcej.  Radosne nastroje uczestników spowodowały w nas napływ energii do podejmowania kolejnych wyzwań. Projekty unijne lub ministerialne, których adresatami są seniorzy, osoby niepełnosprawne cieszą się cały czas niesłabnącą popularnością. Niewątpliwie są okazją do szeroko rozumianego włączenia się tych osób w życie społeczne, przeciwdziałają procesowi wykluczenia społecznego.

MOPS w Chełmży składa serdeczne podziękowania swoim partnerom za aktywny udział w realizacji projektu grantowego - „Klub otwartych drzwi – edycja II”    :

- Pani Annie Kruszyk Prezes Fundacji Akademii Rozwoju w Łubiance, yfZLE+5BNJwAAAABJRU5ErkJggg==

- Pani Barbarze Wicherskiej  - właścicielce Kwiaciarni w Chełmży.          

  Gorące podziękowania płyną także do radnego Pana Franciszka Kuczki za projekcję na filmu historycznego o właścicielu Brąchnówka oraz Pani Danucie Białkowskiej – wolontariuszce w projekcie.

                                                                                                                                                    

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 52.650,00 zł, w tym wkład własny gminy 2.650,00 zł.

 

YGyEmbQAAAABJRU5ErkJggg==

 • 292358759_412460824269378_3062681390103254565_n
 • 292406170_833085930997757_9182130436627858460_n
 • 292475253_1018686122135577_8464099250356541979_n
 • 292483503_1097848911077012_4316782093504433116_n
 • 292493205_355931810049582_995279166384610042_n
 • 292520954_360015436212127_9066558222012862803_n
 • 292546604_3249300232017220_6219982971215340489_n
 • 292587403_1074261633492279_8052340014425749077_n
 • 292596445_1152420442204996_6317068707211443394_n
 • 292598003_5270006116417726_3436447026461102038_n
 • 292634494_1421860705002177_5137096349788625940_n
 • 292680052_550429753481507_2781792867517799648_n
 • 292684160_925664811478522_7248333978404138169_n
 • 292685775_529932552246642_6238875421479136040_n
 • 292775485_593356088968721_4626744025616415697_n
 • 292865448_578818297152323_4525640483442394580_n
 • 292884840_757657745479407_5452491496154048820_n
 • 292936117_430018795806023_1173516788809622006_n
 • 293062233_1472583376534851_7227500779342276175_n
 • 293140637_1100814214164878_1001689661362531295_n

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl