Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo
    logo


ważne linki:
http://www.pois.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/
 

 
 
Oficjalne serwisy Unii Europejskiej
 
 

 

Unia Europejska Online
http://europa.eu.int/
Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce
http://europa.delpol.pl
Komitet Regionów
http://www.cor.eu.int/

 
 
 
Administracja rządowa w Polsce
 
 

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
http://www.kprm.gov.pl/
Ministerstwo Finansów
http://www.mf.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki
http://www.mg.gov.pl
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl
Fundusze strukturalne
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
http://www.zporr.gov.pl/

 
 
 
Instytucje Wdrażające środowiskowe osie priorytetowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 
 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
http://www.ckps.pl
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
http://www.wfosigw.torun.pl 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl