Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • uchwała

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCY Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY

Poniżej przedstawiam UCHWAŁĘ NR XXIV,192/21 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 4 marca 2021r. w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie na terenie gminy miasta Chełmży z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego tj. w dniu 25 marca 2021r. Od tego dnia można składać wnioski do Burmistrza Miasta Chełmży. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2021r. W razie pytań proszę dzwonić na numer telefonu 600398638.

Wniosek znajduje się poniżej.

Wniosek - zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl