Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • Fot157

Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w ramach projektu pt. „Wędrowiec Lokalny”  wydało przewodniki

      Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w ramach projektu pt. „Wędrowiec Lokalny”  wydało komplet pięciu przewodników turystycznych. Przygotowano pięć odrębnych publikacji, które razem tworzyć będą formę aktywnego spędzenia czasu na terenie miasta Chełmży oraz gmin: Łubianki, Łysomic Chełmży i Papowa Biskupiego, proponując różne aktywności sportowe: bieganie, chodzenie sportowe, pływanie i jazdę rowerem. Każda z gmin i miasto Chełmża tworzące LGD Ziemia Gotyku proponuje inny rodzaj aktywności. Każdy z przewodników jest przewodnikiem dwujęzycznym: polsko-angielskim i zaleca będzie bezpieczną trasę – szlak pozwalający poznać mijane miejscowości.   

     Wyznaczone trasy są opisane pod względem technicznym, zmierzony jest ich czas pokonania w zależności od aktywności fizycznej początkującego lub średniozaawansowanego turysty. Podczas pokonywania każdej proponowanej trasy turysta – sportowiec będzie mógł poznać dzieje znajdujących się na niej zabytków archeologii, historii i sztuki oraz uzyskać podstawową wiedzę geograficzną i przyrodniczą. Każdy tomik wzbogacają zdjęcia współczesne i archiwalne. Uwzględniona zostanie też baza noclegowa, możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego lub miejsca biwakowe.    

     Jednym z celów przewodnika jest budowa aktywnej oferty spędzenia czasu wolnego na terenie LGD przez kilka dni.

     Zadanie pt. „Wędrowiec Lokalny”  w ramach projektu grantowego „Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2020-11-26
  • Fot157
  • logo

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl