Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • Tytuł "Innowacyjny samorząd" dla Powiatu Toruńskiego!
      [treść archiwalna]
    • data: 2020-12-31
    [treść archiwalna]

Tytuł "Innowacyjny samorząd" dla Powiatu Toruńskiego!

W Warszawie w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się dzisiaj uroczysta gala, w czasie której zwycięzcy konkursu Innowacyjny Samorząd, organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP odebrali nagrody. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w kategorii powiaty laureatem został Powiat Toruński za projekt edukacyjny: „EU-geniusz wyruszył labiryntem ze szkoły tajemnic do świata 3D – realizacja partnerskich projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS”. Statuetkę odebrał Starosta Toruński Marek Olszewski. Na konkurs napłynęło ponad 300 zgłoszeń z ponad 180 samorządów. Laureatów wybrała kapituła złożona z przedstawicieli organizacji samorządowych, ministerstw i ludzi nauki.

Patronatami honorowymi konkursu Innowacyjny Samorząd było Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju. Minister Cyfryzacji Marek Zagórski w swoim przemówieniu zaznaczył, że: "Innowacje w samorządzie są robione nie dla samych innowacji, ale dla obywateli. Nowoczesne technologie i rozwiązania skupiają się na podstawowym podmiocie, jakim dla samorządów jest mieszkaniec. Na naszych oczach dzieje się cyfrowa rewolucja. teraz chodzi więc o to, żeby Państwa pomysły i rozwiązania nie pozostały jednostkowe, ale aby były wdrażane w innych samorządach – sprawnie, efektywnie i szybko". Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Wojciech Murdzek powiedział, iż: "Kategorii wyróżniania i nagradzania samorządów jest bardzo dużo, ale przyszłość należy do tych samorządów, które nie boją się wyzwań, nowoczesności i wyważania wciąż zamkniętych drzwi". Wśród wyróżnionych w swojej kategorii znalazło się także miasto Toruń za pionierskie wdrożenie technologii blockchain w sektorze publicznym dla bezpiecznego obiegu dokumentów.

Powiat toruński jest liderem partnerstwa 10 samorządów, zawiązanego w celu wprowadzenia nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w kształceniu dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej oraz liceum. Symbolem łączącym realizowane od lat projekty edukacyjne jest postać EU-geniusza – sympatycznego przewodnika, który prowadził najmłodszych przez szkołę tajemnic i naukowy labirynt aż do świata 3D. Efektem najnowszego przedsięwzięcia EU-geniusza jest wsparcie dla 40 szkół i 3800 uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne oraz wyjazdy edukacyjne nakierowane na rozwijanie kompetencji kluczowych.

Projekt „EU-geniusz w naukowym labiryncie” kompleksowo i przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań wspiera dzieci i młodzież pochodzące głównie z terenów wiejskich, doposażając przy tym szkoły w sprzęt pozwalający na prowadzenie nowych zajęć oraz szkoląc nauczycieli w posługiwaniu się nim.

Kompetencje kluczowe

EU-geniusz ma dużo pracy, a jego wsparcie skupia się na 6 obszarach, które opisują nazwy poszczególnych zadań: „EU-geniusz rozwija kompetencje kluczowe”, „EU-geniusz programuje”, „EU-geniusz poprawia wyniki w nauce”, „EU-geniusz indywidualizuje pracę z uczniem”, „EU-geniusz na rynku pracy”, „EU-geniusz szkoli nauczycieli”.

Największy nacisk położono na rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych. Co to takiego? To najbardziej podstawowe umiejętności które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Zalicza się do nich: porozumiewanie się w języku ojczystym oraz w językach obcych, kompetencje matematyczne, naukowotechniczne i informatyczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna oraz kompetencje społeczne i obywatelskie. Dlatego w projektach EU-geniusza uczniowie biorą udział w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach w swoich szkołach – i wybierają z oferty 14 zajęć ukierunkowanych na te właśnie kluczowe dziedziny.

Z robotami w kosmos

Dużą część godzin poświęcono na naukę robotyki z wykorzystaniem klocków Lego i robotów edukacyjnych oraz opanowanie umiejętności programowania. Podobnie rozwojowy charakter mają również zajęcia realizowane w module „EU-geniusz programuje”. Uczniowie z 5 szkół pod kierunkiem swoich nauczycieli i specjalistów z firmy z sektora kosmicznego symulują misję łazika marsjańskiego, poznając w ten innowacyjny, interaktywny sposób wiedzę przyrodniczą i techniczną. Konstruując i programując roboty najmłodsi przyswajają angielskie komendy programowania, a planując międzyplanetarne misje zgłębiają tajniki chemii i fizyki. Nauka staje się przygodą, a oni sami badaczami i odkrywcami!

Projekt jest realizowany nie tylko w szkołach. Uzupełnieniem zajęć są lekcje wyjazdowe prowadzone w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń” oraz placówce edukacyjnej „Chemia w małej skali” – łącznie to 208 wyjazdów i ponad 5 tys. zakupionych biletów wstępu.

Dla każdego coś przydatnego

Powiat toruński nie zapomniał również o uczniach mających problemy z nauką. Przygotowano dla nich szeroki pakiet zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, aby mogli nadrobić zdiagnozowane braki i nabrać większej motywacji do uczenia się. Uczniowie szkoły specjalnej korzystają z zajęć hipoterapii w stadninie koni oraz terapii Biofeedback. Z kolei dla starszych rocznikiem – licealistom – zapewniono wsparcie doradcy zawodowego, a następnie zorganizowano wakacyjne miesięczne staże, pozwalające zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

Sprzęt i szkolenia dla kadry

Realizacja tak różnorodnych i kompleksowych form wsparcia nie byłaby możliwa bez odpowiedniego doposażenia szkół. Do dyspozycji szkół trafiło 125 zestawów klocków Lego Mindstorms wraz z tabletami, roboty edukacyjne za 60 tys. zł, sprzęt komputerowy za 300 tys. zł i inne pomoce dydaktyczne za 90 tys. zł.

„EU-geniusz” szkoli również nauczycieli – 100 z nich uczestniczyło w specjalistycznych kursach, głównie z robotyki i programowania, przygotowujących się do prowadzenia zajęć z uczniami.

Cały sprzęt zostanie w placówkach nawet po zakończeniu projektu, a przeszkoleni nauczyciele będą mieli wiedzę, umiejętności i możliwości, by realizować plan nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych metod.

Z EU-geniuszem do świata 3D

EU-geniusz nie spoczywa na laurach – już planuje kolejne misje i przedsięwzięcia, by dać dzieciom i młodzieży z wiejskich szkół równe szanse, nowe możliwości i otworzyć przed nimi szerokie naukowe horyzonty. Tym razem zbierze swoich przyjaciół do cyfrowego świata robotów i drukarek 3D. 486 robotów już trafiło do szkół, a nauczyciele czekają na rozpoczęcie cyklu specjalistycznych szkoleń z wykorzystania tego sprzętu do celów edukacyjnych.

Projekt stanął także do rywalizacji w ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Samorząd. Komisja konkursowa oceni nadesłane przez jednostki samorządowe opisy zrealizowanych przedsięwzięć i projektów, a głównymi kryteriami oceny będzie nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań.

Program/Poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Wartość projektu: 3 203 356,05 zł, Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) – 2 722 852,64 zł, budżet państwa (10%) – 320 335,60 zł, wkład własny (5%) – 160 167,81 zł. Lider/Partnerzy: powiat toruński; Gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka oraz Kowalewo Pomorskie. Zasięg projektu: 40 szkół kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy. Okres realizacji: 01.03.2018 – 30.09.2020 r.

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl