Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

Zakończenie prac konserwatorskich elewacji Ratusza Miejskiego

Prowadzone od maja br. prace konserwatorskie i modernizacyjne elewacji zabytkowego zespołu zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży zostały zakończone. Budynek odzyskał dawny blask i zdecydowanie przyciąga wzrok.

Chełmżyński Ratusz wybudowany został w latach 1897-1900 oraz częściowo w okresie międzywojnia. Ze względu na wysoką wartość historyczną i artystyczną, na mocy decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt wpisano do rejestru zabytków.

Upływ czasu oraz nieprawidłowo prowadzone prace remontowe negatywnie wpłynęły na estetykę i stan techniczny zabytkowej elewacji. Widoczne były ubytki wątku ceglanego oraz spoin. Ściany uległy przebarwieniu, a zniszczone elementy blacharskie przestały spełniać swoją funkcję. Budynek wymagał kompleksowego odnowienia, zgodnego z programem prac konserwatorskich zaakceptowanym przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Inwestycja obejmowała renowację elewacji zewnętrznych Ratusza Dużego i Małego, w szczególności oczyszczenie elewacji, wzmocnienie i odsolenie materiału ceramicznego oraz naprawę wątku klinkierowego. Detale ze sztucznego kamienia zostały oczyszczone, wzmocnione i uzupełnione. Dekoracyjny tympanon nad głównym wejściem poddano zabiegom z zakresu konserwacji elementów polichromowanych. Tynki od strony podwórza oczyszczono, uzupełniono i scalono kolorystyczne. Elementy spływowe takie jak parapety i czapy sterczyn, narażone na działanie wody opadowej, zaimpregnowano preparatem hydrofobowym. Dla podniesienia walorów estetycznych wymieniono schody wszystkich wejść do budynku, na wykonane z materiału naturalnego – granitu. Wierzeje bram odtworzono wg. uproszczonych wzorców historycznych. Wykonana została również zupełnie nowa instalacja odgromowa.

Powyższa inwestycja to kolejne zadanie na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa historycznego miasta. Wcześniej kompleksowymi pracami konserwatorskimi i restauracyjnymi objęto zabytkową wieżę ciśnień przy ulicy Paderewskiego.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 239 805,58 PLN. Całkowita wartość wszystkich prac wyniosła 900 743,77 PLN.

 

drukuj (Zakończenie prac konserwatorskich elewacji Ratusza Miejskiego)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2021-01-04

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl