Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

Dofinansowanie remontu elewacji Ratusza Miejskiego

W dniu 23 maj 2019 r. zawarta została umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota wsparcia wyniesie 239 805,58 PLN.

Zespół zabudowy Ratusza Miejskiego położony przy ulicy Gen. J. Hallera 2 będzie drugim obiektem zabytkowym, który w ostatnim czasie poddany zostanie pracom konserwatorskim i restauratorskim. W roku 2018 zakończyły się prace konserwatorskie budynku zabytkowej wieży ciśnień położonej przy ulicy Paderewskiego w Chełmży.

Zespół zabudowy magistratu miasta Chełmży obejmuje: ratusz, mur ogrodzeniowy z bramą wjazdową od strony ulicy Gen. J. Hallera oraz bryłę i elewacje frontowe tzw. małego ratusza. Trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony budynek Ratusza, zlokalizowany przy ulicy Gen. J. Hallera 2, wybudowany został w latach 1897-1900. W 1929 r. istniejące na sąsiedniej parceli zabudowania włączono do zabudowy urzędu miejskiego, poddając je pewnym modyfikacjom. Ta część zabudowy nazywana jest potocznie małym ratuszem. Obiekt jako zespół zabudowy magistratu miasta Chełmży z lat 1897-1900 i z okresu międzywojnia, w 2016 r. wpisano do rejestru zabytków pod numerem A/1706. Budynek funkcjonuje jako siedziba Urzędu Miasta Chełmży.

Projekt obejmować będzie prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na usunięciu zniszczonych cegieł, rekonstrukcji i uzupełnieniu ubytków cegieł, zapraw na fugach, naprawie pęknięć i odspojeń, a także na oczyszczeniu i odsoleniu wątku ceglanego oraz usunięciu wcześniejszych napraw i wtórnych zapraw. Ponadto zaplanowano m.in. wymianę orynnowania wraz z renowacją pokrycia blaszanego kopuły, remont kominów, wymianę pokrycia papowego, ujednolicenie krat w oknach, wymianę oprawy oświetleniowej, odnowienie tynków ścian zewnętrznych oraz remont instalacji odgromowej. Betonowa opaska wokół budynku zastąpiona zostanie żwirową.

Przewiduje się również wymianę obróbek blacharskich i naprawę obudów lukarn, a także wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku i odtworzenie bram wg wzorców historycznych.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca września 2020 r.

drukuj (Dofinansowanie remontu elewacji Ratusza Miejskiego)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2019-07-01

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl