Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

 • Ratusz

Władze Miasta

Burmistrz - mgr Jerzy Czerwiński
tel. 056 675-22-91/2
burmistrz@chelmza.pl

Zastępca Burmistrza - mgr Marek Kuffel
tel. 56 639 23 31

Sekretarz Miasta - mgr Janusz Wilczyński
tel. 56 639 23 51

Skarbnik Miasta - mgr Krystyna Lulka
tel. 56 639 23 37

Dane adresowe

Adres:
Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

tel. : + 48 (0-56) 675-22-91/2
fax : + 48 (0-56) 675-21-22
e-mail :
um@chelmza.pl, promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu


Poniedziałek - 7.00 - 15.00
Wtorek - 8.00 - 16.00
Środa - 7.00 - 15.00
Czwartek - 7.00 - 15.00
Piątek - 7.00 - 15.00
 

Numer konta bankowego

NICOLAUS Bank Spółdzielczy w Toruniu

Oddział w Chełmży

Numer konta:      12 9486 0005 0000 2828 2000 0027

Numer rachunku bankowego - Odpady komunalne

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest następujący:

90 9486 0005 0000 2828 2000 0078

 

Burmistrz Miasta

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

we wtorki w godzinach od 10:00 do 15:00

*****************************

Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2

56 639 23 30 – Sekretariat (um@chelmza.pl)
56 639 23 51 – Sekretarz Miasta (wilczynskij@um.chelmza.pl)

56 639 23 37 – Skarbnik Miasta (lulkak@um.chelmza.pl)

Wydział Finansowo - Księgowy (lulkak@um.chelmza.pl)
56 639 23 32 – Księgowość, Finanse (kazanieckab@um.chelmza.pl)
56 639 23 66 - Księgowość, Budżet (zielniewskae@um.chelmza.pl)
56 639 23 39 – Podatki (lipiecj@um.chelmza.pl, wronieckad@um.chelmza.pl)
56 639 23 57 – Płace (golebiewskab@um.chelmza.pl)
56 639 23 63 – Księgowość dochody budżetowe, ewidencja pozabudżetowa i kontrole (pniewskaj@um.chelmza.pl)
56 639 23 62 - Podatki od środków transportowych, środki unijne (saletnikj@um.chelmza.pl)
56 639 23 64 – Kasa

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
56 639 23 40 – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, Biuro Prawne (dzielskim@um.chelmza.pl)
56 639 23 33 – Ewidencja Działalności Gospodarczej (langowskab@um.chelmza.pl)
56 639 23 41 – Urząd Stanu Cywilnego (usc@chelmza.pl)
56 639 23 42 – Promocja, kultura, sport (promocjaum@post.pl)
56 639 23 44 – Obrona Cywilna, sprawy wojskowe (zk@chelmza.pl)
56 639 23 46 – Dowody Tożsamości (dowodyosobiste@chelmza.pl)
56 639 23 55 – Ewidencja Ludności (ewidencjaludnosci@chelmza.pl)

Wydział Gospodarki Miejskiej
56 639 23 35 – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej (stasikz@um.chelmza.pl)
56 639 23 38 – Inwestycje, drogownictwo (pawlikowskii@um.chelmza.pl)
56 639 23 47 – Fundusze europejskie, mieszkania komunalne (danielewiczb@um.chelmza.pl)
56 639 23 48 – Mienie komunalne, gospodarka komunalna, ochrona środowiska (kuberak@um.chelmza.pl)
56 639 23 52 – Gospodarka odpadami (weberb@um.chelmza.pl)
56 639 23 59 – Planowanie przestrzenne (zielinskah@um.chelmza.pl)

Wydział Organizacyjny
56 639 23 36 – Wydział Organizacyjny (beckerb@um.chelmza.pl)
56 639 23 34 – Informatyk, zaopatrzenie (informatyk@um.chelmza.pl)
56 639 23 43 – Biuro Rady Miejskiej (bip@bip.chelmza.pl)
56 639 23 45 – Kadry

Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 19

Straż Miejska - 56 675 22 05
Dodatki Mieszkaniowe - 56 675 30 85
Stypendia Szkolne - 56 675 24 69 w. 37
 

Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Bydgoska 7

Jednostka Realizująca Projekt - 56 675 40 89 (jrp@chelmza.pl)

Skład Rady Miejskiej Chełmży - kadencja 2018-2023

1.    Bocian  Dawid                    
2.    Ingram Jakub                               
3.    Jakubowska Anna                    
4.    Jopp Marek                        
5.    Kachniarz-Wolska Paulina                
6.    Kaczorowski Bartłomiej
7.    Kalinowski Janusz                
8.    Kałamarski Marcin                                                 
9.    Kuczka Franciszek                    
10.    Myszkowska Krystyna
11.    Polikowska Małgorzata                   
12.    Sosnowski Grzegorz                    
13.    Wiśniewski Wiesław                    
14.    Wojtalik Grzegorz                    
15.    Zieliński Zdzisław

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Miasta Chełmży

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: elektroniczna skrzynka podawcza UM Chełmż

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – (konto jest bezpłatne)

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00-15:00, we wtorek 8:00-16:00) do Sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 2 przy ul. Hallera 2 w Chełmży na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Aby uzyskać wgląd w stan realizacji sprawy należy wejść tutaj.

Złożenie formularza do Urzędu Miasta Chełmży.

drukuj ()

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl