Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Chełmża, dnia 13 sierpnia 2013 r.

 

 

PROTOKÓŁ  Z  KONSULTACJI   W  SPRAWIE  PROJEKTU  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  MIASTA  CHEŁMŻY  Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  I  INNYMI  PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  NA  2014 R.

 

      W dniu 13 sierpnia 2013 r. przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Programu Współpracy z ……”. W konsultacjach wzięło udział 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

      Po zapoznaniu się z projektem Programu Współpracy na 2014 r. nie wniesiono żadnych uwag. Konsultacje przeprowadziła Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich – Teresa Nowicka.

Naczelnik Wydziału
                                                                            Spraw Społecznych i Obywatelskich

                                                                            Teresa  Nowicka

Protokół sporządził

Marek Dzielski

drukuj (PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY )

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl