Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

   Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- upowszechniania kultury fizycznej,

- edukacji ekologicznej,

- turystyki krajoznawstwa.

Termin składania ofert upływa:  03 stycznia 2014 r. o godz. 15.30 (decyduje data stempla pocztowego).

Szanowni Państwo !

bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniami konkursowymi i wzorem oferty oraz dostosowanie się do wskazówek i wyjaśnień zawartych w niniejszych dokumentach. Bardzo prosimy także Państwa o zapoznaniem się ze wzorem umowy.

W odpowiedzi na konkurs w każdym zakresie można złożyć tylko 1 ofertę.

Ponadto w ogłoszeniach, w części VI wskazane zostały kryteria oceny ofert wraz ze skalą ocen przyznawaną w ramach danego kryterium.

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert !

Więcej na stronie: www.powiattorunski.pl

drukuj (Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.)

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl