Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 R.

Chełmża, dnia  01 września  2016r.

 

PROTOKÓŁ  Z  KONSULTACJI   W  SPRAWIE  PROJEKTU  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  MIASTA  CHEŁMŻY  Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  NA  2017 R.

 

      W dniu 1 września 2016r. o godz. 13.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Programu Współpracy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.”. W konsultacjach wzięło udział 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

      Po zapoznaniu się z projektem Programu Współpracy na 2017 r. nie wniesiono żadnych uwag. Podczas spotkania szczegółowo omówiono z organizacjami pozarządowymi procedurę konkursową w szczególności: składanie ofert, rozliczeń częściowych i końcowych jak również zapisów umowy. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych wytypowali spośród siebie dwie osoby: Pana Miłosza Makowskiego – Prezesa Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 oraz Pana Tomasza Szweda Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Włókniarz”, które będą uczestniczyły w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 r. Konsultacje przeprowadziła Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich – Teresa Nowicka.

 

 

                                                                                                                                 Naczelnik Wydziału

                                                                                                                   Spraw Społecznych i Obywatelskich

                                                                                                                                  Teresa  Nowicka

Protokół sporządził

  Marek Dzielski

 

Protokół podpisali przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1.            Pani Hanna Murawska

2.           Pan Wiesław Budziak

3.           Pan Stanisław Wonatowski

4.           Pani Bogumiła Obara

5.            Pani Hanna Kowallek

6.            Pani Monika Wierzbowska

7.           Pan Jacek Kałamarski    

8.            Pan Jacek Słowiński

9.            Pani Emilia Kuczka

10.          Pan Maciej Bąk

11.          Pan Krzysztof Grzelak

12.          Pan Krzysztof Dembiński

13.          Pan Marcin Seroczyński

14.          Pan Maciej Zdrojewski

  • autor: Marek Dzielski, data: 2016-09-01

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl