Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 R.

Chełmża, dnia  4 października  2017r.

 

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 R.

      W dniu 3 października 2017r. o godz. 14.00 w sali nr 12 Ratusza przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Programu Współpracy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”. W konsultacjach wzięło udział 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

      Po zapoznaniu się z projektem Programu Współpracy na 2018 r. nie wniesiono żadnych uwag. Podczas spotkania szczegółowo omówiono z organizacjami pozarządowymi procedurę konkursową w szczególności: składanie ofert, rozliczeń częściowych i końcowych jak również zapisów umowy. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych zdecydowali, iż tak jak w poprzednich latach w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 r. będą uczestniczyli: Pan Miłosz Makowski – Prezes Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 oraz Pan Tomasz Szwed Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Włókniarz”. Konsultacje przeprowadził Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich – Marek Dzielski.

 

Naczelnik Wydziału

Spraw Społecznych i Obywatelskich

Marek Dzielski

 

Protokół podpisali przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1. Pan Janusz Kalinowski

2. Pan Wiesław Budziak

3. Pan Stanisław Wonatowski

4. Pan Paweł Niedziałkowski

5. Pani Hanna Kowallek

6. Pani Monika Wierzbowska

7. Pan Jacek Kałamarski    

8. Pan Michał Krzemiński

9. Pani Emilia Kuczka

10. Pan Stefan Kowalski

11. Pan Tomasz Urbański

12. Pan Krzysztof Dembiński

13. Pan Marcin Seroczyński

14. Pan Tymon Cichocki

15. Pani Joanna Dąbrowska

drukuj (PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 R.)

  • autor: Marek Dzielski, data: 2017-10-05

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl