Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

„Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu udostępnienie niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w strefie przyjeziornej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej w Chełmży

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Gotyku

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”, współfinansowanego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”. Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie pływającego pomostu rekreacyjnego o łącznej długości około 120 m wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim. Pomost otacza kąpielisko przy publicznej plaży miejskiej tzw. "Ustronie", położonej przy Bulwarze 1000-lecia, na wysokości ulicy Łaziennej.

Obiekt wykonano jako pomost pływający oparty na pływakach siatkobetonowych zakotwionych do dna za pomocą kotwic betonowych wraz z pokładem z impregnowanego drewna modrzewiowego. Do pomostu przylega niewielka scena pływająca, wykonana w takiej samej konstrukcji. Pomost od strony jeziora wyposażony będzie w drewnianą balustradę. Część pływającą połączono z brzegiem za pomocą trapów drewnianych na fundamencie betonowym. Scena posiada demontowalne zadaszenie oraz możliwość doprowadzenia energii elektrycznej z pobliskiej rozdzielnicy energetycznej, przy zastosowaniu przenośnych przedłużaczy.

Konstrukcja pomostu wraz z trapami umożliwia, przy zachowaniu należytych środków ostrożności, korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym.

Wybudowany pomost wraz ze sceną pływającą stanowi doskonałe uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej położonej w strefie przyjeziornej, umożliwiające jej pełne wykorzystanie. W okresie letnim plaża cieszy się dużym zainteresowaniem a nowy pomost wpłynie na poprawę komfortu wypoczynku i bezpieczeństwa użytkowników. Ponadto wybudowana scena umożliwi pełne wykorzystanie walorów endogenicznych obszaru, w tym ukształtowania terenu, na którym oparto pobliski amfiteatr. Powyższe wpłynie na poprawę atrakcyjności strefy przyjeziornej i przyciągnięcie większej liczby przyjezdnych.

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie przyznane zostało na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00386-6935-UM0210899/18 z dnia 28 września 2018 r.

Niniejsza inwestycja jest jednym z rezultatów wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023.

Całkowita wartość projektu: 740 394,68 PLN,

EFRROW: 449 937,00 PLN.

drukuj (Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”, współfinansowanego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2019-04-15

Galeria

  • IMG_20190415_113524.jpg
  • IMG_20190415_113634.jpg
  • IMG_20190415_113658.jpg
  • IMG_20190415_114004.jpg
  • IMG_20190415_114034.jpg
  • IMG_20190415_114117.jpg
  • IMG_20190415_114436.jpg
  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2019-04-15

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl