Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: etap II – pływalnia kryta”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: etap II – pływalnia kryta”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Umowa o dofinansowanie podpisana

Gmina Miasto Chełmża pozyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży: etap II – pływalnia kryta”. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Sportu i Turystyki, która wpłynie bezpośrednio na obniżenie kosztów eksploatacji budynku, redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Chełmży.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl