Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Zakończenie realizacji projektu pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”.

KOMUNIKAT

 

Gmina Miasto Chełmża zakończyła realizację projektu pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”.

W ramach zadania wykonano prace adaptacyjne i remontowe, polegające na przystosowaniu budynku dawnej szkoły podstawowej nr 3 do warunków funkcjonowania przedszkola, w tym dostosowania do wymogów bezpieczeństwa
i przeciwpożarowych, a także dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji projektu nastąpiła całkowita zmiana istniejącego układu pomieszczeń. Prace modernizacyjne swym zasięgiem objęły także pomieszczenia szkolnej kuchni oraz stołówki, z której korzystają zarówno przedszkolaki jak
i uczniowie szkoły podstawowej nr 3. Ponadto dostosowana została także instalacja wewnętrzna, zgodnie z nowym układem pomieszczeń.

Celem projektu była poprawa dostępności do opieki przedszkolnej na terenie miasta Chełmży, a jego realizacja umożliwiła zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o dwa oddziały, liczące łącznie 50 dzieci.

W ramach niniejszego zadania zakupione zostało wyposażenie dla oddziałów przedszkolnych, a także sal specjalistycznych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki przedszkolnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie placówki wybudowano również niewielki plac zabaw dla dzieci.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość planowanego zadania wyniosła 1 744 873,73 zł. Kwota dofinansowania zadania wyniosła 449 782,10 zł.

 

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY

mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Zakończenie realizacji projektu pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”.)

  • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2018-09-27

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl

baner toplayer
informacja na temat kwarantanny