Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

„Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”

Gmina miasto Chełmża zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”.

Zadanie obejmowało kompleksowe zaprojektowanie i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych o dopasowanej optymalnej mocy szacunkowej w 87 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także wykonanie 14 instalacji solarnych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych. Łącznie zaplanowano wybudowanie 101 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – energię słoneczną.

Projekt zrealizowano przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu miasta Chełmży. Całkowita kwota wsparcia pochodzącego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wyniesie 499 999,44 PLN.

Zadanie realizowane jest również przy wparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PT18020/ OA –weo z dnia 09.08.2018 r.

Wykonawcą instalacji fotowoltaicznych, w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano konsorcjum, którego liderem jest VERTIGO GREEN ENERGY Sp. z o.o. Sp. k., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62 - 002 Suchy Las, natomiast partnerem firma Solgen Sp. z o.o., ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków. Zadanie w zakresie montażu kolektorów słonecznych powierzono Firmie Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej „ARIS” Rolbiecki Zbigniew, z siedzibą w Grzegorzu.

Wszystkie prace zrealizowano do końca października 2018 r.

drukuj („Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2019-01-23

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl