Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Treść

  • logo

ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTA CHEŁMŻY !!!

Informujemy, iż projekt pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy miasta Chełmży” jest nadal realizowany, gdyż miasto Chełmża uzyskało zgodę na przedłużenie okresu jego realizacji do końca października bieżącego roku. Dla przypomnienia wspomniany projekt realizowany w formie dwudniowych warsztatów szkoleniowych w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży. Jego celem jest zwiększenie umiejętności posługiwania się komputerem i poruszania się w świecie internetu.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl