Menu

Przedsiębiorca

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Zgłoszenie działalności gospodarczej,

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Zmiany we wpisie, złożenia informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej bądź zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej można dokonać za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.ceidg.gov.plbądź na formularzu wniosku o wpis do CEIDG w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy.

Rejestracja jako płatnik VAT od 1 stycznia jest bezpłatna

Rejestracja jako płatnik VAT od 1 stycznia jest bezpłatna

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl