Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • zdjęcie

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży

Dnia 22 stycznia 2021 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – Firmą Handlową BŁAŻEX Sp. Jawna J. L. Kulczak
z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19, 87-100 Toruń
na realizację robót budowlanych zadania pn.: „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3 149 993,10 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac ustalono do dnia 30.09.2021 r.  

Przedmiot zamówienia, obejmuje realizację prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym szpitalu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży na potrzeby funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości, w tym m. in.:  

- remont elewacji, wymianę obróbki blacharskiej, remont istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych i daszków nad wejściami do budynku, zmianę funkcjonalnego układu pomieszczeń (wyburzenia niektórych ścian, wybudowanie nowych ścianek działowych pod nową funkcję), remont wszystkich pomieszczeń budynku (podłóg, ścian, sufitu), docieplenie budynku od wewnątrz, ocieplenie stropodachu wraz z jego rekonstrukcją, remont elewacji, izolację poziomą i pionową budynku oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych,

- zakup i wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz dla poszczególnych pomieszczeń oraz urządzeń,

- wykonanie komunikacji wewnętrznej samochodowej i komunikacji dla osób pieszych na terenie działki, doposażenie obiektu w elementy małej architektury, nasadzenie nowych drzew w ramach rekompensaty drzew przewidzianych do likwidacji (wraz
z likwidacją niniejszych drzew), oświetlenie działki lampami parkowymi, wykonanie nowego ogrodzenia z cokołem i słupkami betonowymi między przęsłami, wraz
z uzupełnieniem cokołu w związku z likwidacją kiosku ruchu, realizację rozwiązań mających na celu dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Więcej informacji: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=75369

  • autor: Tomasz Szreiber, data: 2021-01-29
  • Inkubator
  • zdjęcie
  • zdjęcie

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl