Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Informacja dotycząca realizacji „Cyfrowej gminy”

W ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Gmina Miasta Chełmży zakupiła komputery dla Urzędu Miasta Chełmży oraz dwóch jednostek organizacyjnych gminy, tj. w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych, zakupiony został  nowy serwer wspomagający pracę CUW i MOPS i serwer NAS dla Urzędu Miasta Chełmży oraz dokupione zostało oprogramowanie automatycznie wykonujące kopie danych z serwera i stacji roboczych na serwerze NAS. Zakupiono urządzenie chroniące sieć komputerową Inkubatora Przedsiębiorczości, przedłużone zostały licencje na oprogramowanie antywirusowe w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych oraz licencje dla urządzeń UTM działających w Urzędzie i 2 pozostałych jednostkach. Wysokość dotychczas wydanych środków to kwota 337 037,13 zł.

  • autor: Jarosław Smyczyński, data: 2022-10-24

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl