Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Podpisanie umowy "Cyfrowa gmina"

W dniu 2 marca 2022 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 3598/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Środki otrzymane w ramach grantu zostaną przeznaczone na unowocześnienie istniejącej infrastruktury sprzętowej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz dwóch jednostkach organizacyjnych gminy, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Centrum Usług Wspólnych, obsługującym m.in. placówki oświatowe. Działania te obejmą uzupełnienie oraz częściową wymianę użytkowanych, wyeksploatowanych komputerów we wspomnianych trzech jednostkach, umożliwiając w ten sposób bezawaryjną i nieprzerwaną obsługę klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Wymienione zostaną m.in. stacje robocze działające w aplikacji Źródło. W celu poprawy bezpieczeństwa przechowywania danych, w celu zapobiegania ich utraty zakupiony zostanie nowy serwer wspomagający pracę CUW oraz dokupione zostanie oprogramowanie automatycznie wykonujące kopie danych z serwera i stacji roboczych na serwerze NAS. Urządzenia UTM działające w Urzędzie i 2 pozostałych jednostkach będą miały przedłużone licencje na oprogramowanie. Wysokość przyznanego grantu wynosi 430860 zł.

drukuj (Podpisanie umowy "Cyfrowa gmina")

  • autor: Jarosław Smyczyński, data: 2022-03-08

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl