Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację II etapu zadania

W dniu 11 grudnia 2020 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – Firmą TRANSBRUK Barczyńscy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Pigży (87-152 Łubianka) przy ul. Wojewódzka 3a na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności- etap II”.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących prac: przebudowę ul. Gen. J. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi, polegającą na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na jezdni szer. 3,0m, z wydzieleniem na poboczu  miejsc postojowych dla samochodów osobowych a także 1 miejsca dla osób niepełnosprawnych; budowę obiektów sportowych, tj. dwóch boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią bezpieczną, piłkochwytami i oświetleniem halogenowym, boiska do gry w bule, bieżni 60 m, skoczni do skoku w dal. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany istniejącej nawierzchni asfaltowej i zastąpienie jej nawierzchnia z kostki brukowej.

Ponadto, zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje również: remont i przebudowę ogrodzeń wewnętrznych i zewnętrznych wokół szkół na terenie ul. Gen. J. Hallera i ul. ks. P. Skargi, modernizację ogrodzenia znajdującego się wokół zabytkowej wierzy ciśnień (na wzór ogrodzenia, o którym mowa powyżej), rekultywację i uporządkowanie terenu zielonego na obszarze inwestycji, w tym m.in. nasadzenia drzew, zakup i montaż elementów małej infrastruktury, tj. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery.

Zakończenie prac, o których mowa powyżej planuje się do dnia 11 lipca 2021 r., za które Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3 313 122,81 zł brutto.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Gminy Miasta Chełmża pełni firma Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w 80-241 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 56/202. Za wykonane usługi firma otrzyma wynagrodzenie w kwocie 12 300,00 zł brutto.

 

drukuj (Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację II etapu zadania)

  • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2021-03-09

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl