Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację I etapu zadania

W dniu 5 maja 2020 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – Firmą Handlową BŁAŻEX J. L. Kulczak Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Migdałowej 19 na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”.

Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje w szczególności: przebudowę
i rozbudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 „B” o zewnętrzną, oddylatowaną klatkę schodową z szybem dźwigowym, wraz z adaptacją pomieszczeń znajdujących się na poziomie +2 dla potrzeb utworzenia Środowiskowego Centrum Aktywności, zakupem i dostawą wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń, budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla seniorów wraz z zakupem i dostawą wyposażenia oraz urządzeń, a także zagospodarowanie obszaru boiska szkolnego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego budynku.

Zakończenie prac, o których mowa powyżej nastąpiła w dniu 5 października 2020 r., za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2 312 014,79 zł brutto.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Gminy Miasta Chełmża pełniła firma MM Proj-Bud Marcin Młodziankiewicz, z siedzibą 87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41. Za wykonane usługi firma otrzymała wynagrodzenie w kwocie 7 306,20 zł brutto.

 

drukuj (Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację I etapu zadania)

  • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2021-03-09

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl