Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

Projekt grantowy pt: „Uwolnij emocje - pokaż Siebie”.

Projekt grantowy pt: „Uwolnij emocje - pokaż Siebie”. Wniosek składany jest w ramach projektu grantowego: „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

       Projekt dotyczy warsztatów w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży, adresowanych do kobiet chorych na nowotwory i ich otoczenia. To cykl spotkań również z lekarzem i psychologiem, które mają wzbudzić pewność siebie wśród kobiet chorych na raka piersi lub inne rodzaje nowotworów. Warsztaty będą polegały na „uwolnieniu emocji” poprzez formy kulturalne oraz sztukę i elementy zdrowotne np. Jak zadbać o swoje piękno po chorobie. Zaplanowano warsztaty: „Sztuka na zdrowie” – cykl spotkań ze sztuką – warsztaty plastyczne, „Podróże, media i kosmetyka” – cykl spotkań dotyczących podróżowania, mediów społecznościowych oraz pielęgnacji ciała domowymi sposobami, „Wycieczka do Bydgoszczy” – jako zachęta do wyjścia z domu dla kobiet nieradzących sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Umożliwienie im skorzystanie z ciekawej oferty krajoznawczo-kulturalnej, „Warsztaty fotograficzne’ – cykl spotkań dotyczących korzystania i obsługi aparatu fotograficznego, warsztaty na temat technik wykonywania zdjęć, a przez to wyrażenia siebie i swoich emocji oraz swojej kreatywności w postrzeganiu otaczającego świata, „Spotkania filmowe” – cykl spotkań dotyczących historii miasta i okolicy, połączony ze zwiedzaniem konkatedry Św. Trójcy w Chełmży, a przez jej zabytki poznanie dziedzictwa kulturalnego i historycznego miasta. Wykłady będą połączone z pokazami filmów zrealizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Chełmży.

          Po zrealizowaniu cyklu spotkań warsztatowych odbędą się wykłady z historykiem sztuki, lekarzem oraz psychologiem. Podsumowaniem warsztatów będzie zorganizowanie spotkania i wystawy, podczas której zaprezentowane zostaną osiągniecia uczestniczek projektu. Przygotowana zostanie wystawa podsumowująca ich działalność plastyczna oraz fotograficzna. Opracowany zostanie katalog wystaw.

    Cel projektu: Projekt skierowany jest do kobiet zmagających się z chorobą nowotworową i ich otoczenia. Przez chorobę stały się wycofane. Potrzebują wsparcia społecznego. Poprzez chorobę kobiety zostały wykluczone z życia zawodowego i społecznego, dlatego proponujemy im powrót do w miarę normalnego funkcjonowania po dotkliwej chorobie. Dodatkowo otoczenie kobiet (Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) wymaga również otwarcia społecznego po chorobie. Kobiety w wywiadach deklarowały niską samoocenę, barak akceptacji dla samej siebie oraz brak pewności siebie. To wszystko świadczy o konieczności podejmowania inicjatyw skierowanych do nich, a co za tym idzie stworzenia oferty również kulturalno-społecznej, a także prozdrowotnej polegającej na wsparciu kobiet. W Chełmży do tej pory kobiety nie otrzymały wsparcia w tej dziedzinie, jakie oferuje biblioteka oraz takiego wsparcia jakie mogą zdobyć poprzez warsztaty. Grantobiorca realizując cele projektowe będzie używał języka wrażliwego na płeć w materiałach rekrutacyjnych czy promocyjnych. Realizował będzie działania otwarte skierowane do mieszkańców z uwzględnieniem zasady równości płci.     Projekt realizowany będzie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży, Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. Baza lokalowa zapewnia komfort pracy dla osób uczestniczących w projekcie. Również baza komputerowa i sprzętowa zapewni dobre warunki do realizacji przedsięwzięcia.

 

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 

 Warsztaty „Sztuka na zdrowie”, Warsztaty „Podróże, media i kosmetyka”, Warsztaty fotograficzne i filmowe, wykłady dotyczące historii sztuki, wykłady i diagnozy psychologa oraz lekarza. Przygotowane będzie również wycieczka do Bydgoszczy.

 

Wartość  projektu: 23.036,00 zł, 

w tym wkład Funduszy Europejskich 21.884,20 zł.

 

Dofinansowanie projektu pt.: „Uwolnij emocje - pokaż Siebie” zostało udzielone przez  Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”.

Koordynator

Marcin Seroczyński

drukuj (Projekt grantowy pt: „Uwolnij emocje - pokaż Siebie”.)

  • autor: Artur Stankiewicz, data: 2021-02-19

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl