Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Uroczyste otwarcie Inkubatora

W dniu 26 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży. Przecięcia wstęgi dokonali m.in. Burmistrz Miasta Chełmży, Starosta Toruński, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży oraz Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości. W wydarzeniu uczestniczyli ponadto radni Powiatu Toruńskiego, radni Rady Miejskiej Chełmży, reprezentanci wykonawcy robót oraz Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

W trakcie wydarzenia miało miejsce podpisanie pierwszej umowy z przedsiębiorcą, który będzie korzystał z usług inkubatora.

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2022-07-14
  • inkubator przedsiębiorczości
  • inkubator przedsiębiorczości
  • inkubator przedsiębiorczości
  • inkubator przedsiębiorczości
  • inkubator przedsiębiorczości
  • inkubator przedsiębiorczości
  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2022-07-14

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl