Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Spotkanie MKRPA, nowa siedziba

                                 Spotkanie MKRPA, nowa siedziba.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży w dniu 25 stycznia 2023 roku odbyła  pierwsze spotkanie w nowym roku.  Spotkanie miało szczególny charakter, ponieważ po raz pierwszy odbyło się w nowej siedzibie. Od tego roku członkowie Komisji mają swoją siedzibę w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. gen. J. Hallera 7 (czyli w budynku dawnego Szpitala Dziecięcego).

Komisja podjęła decyzję jednogłośnie, że wszystkie dotychczasowe  spotkania terapeutyczne będą miały miejsce przy ul. gen. J. Hallera 7. Spotkania  nadal będą odbywać się w tych samych dniach i godzinach jak dotychczas. Informacja o zmianie lokalizacji będzie wywieszona odpowiednio tj. w oknie poprzedniej siedziby Komisji przy ul. Tumskiej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta, a także na  stronie internetowej Komisji.

W dalszej części posiedzenia Komisji, omówione zostały również tematy związane z bieżącą działalnością i odbytymi spotkaniami.

Przewodnicząca Anna Lewandowska-Jopp poinformowała członków, że MKRPA w bieżącym roku będzie nadal działać w niezmienionym składzie.

Następnie przewodnicząca Komisji zapoznała biorących udział w posiedzeniu z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii  w Gminie Miasto Chełmża na  2023 r. przyjętym przez Radę Miasta w dniu 1 grudnia 2022 roku.

W oparciu o  powyższy Program członkowie Komisji  przystąpili do opracowania projektu Rocznego Planu działania MKRPA na rok 2023. Omówiono propozycje zadań, które mogłyby być zrealizowane w  bieżącym roku, a po dyskusji zdecydowano, że każdy z członków przygotuje na następne spotkanie Komisji swoje propozycje do planu pracy Komisji.

 

MW

  • autor: TB
  • 85585
  • 003-1024x585
  • IMG-20230125-WA0000
  • IMG-20230125-WA0001
  • IMG-20230125-WA0002
  • IMG-20230125-WA0003
  • IMG-20230125-WA0004

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl