Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Profilaktyczny rajd rowerowy

Profilaktyczny rajd rowerowy

 

W dniu 25 czerwca  2022r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miasta Chełmży zorganizowały zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych

Profilaktyczno, krajoznawczą wycieczkę rowerową po Ziemi Chełmińskiej

o puchar Burmistrza Miasta Chełmży Jerzego Czerwińskiego.

W rajdzie liczącym ok. 35km., a który odbył się na trasie z Chełmży na Zamek Bierzgłowski udział wzięło 40 uczestników.

Impreza ta połączona z powitaniem lata, była  piknikiem profilaktycznym finansowanym ze środków budżetowych Miasta Chełmży w ramach realizacji programu profilaktycznego. Celem wycieczki było promowanie aktywnego wypoczynku na rowerze oraz prezentacja walorów środowiska naturalnego regionu, a także zdrowego trybu życia w ramach profilaktyki uzależnień poprzez sport i rekreację.

 Główny celem tego rajdu był rozwój edukacji ekologicznej wśród dzieci i mieszkańców Chełmży, upowszechnianie zorganizowanych form turystyki i krajoznawstwa, popularyzacja walorów krajobrazowych powiatu toruńskiego, promocja zdrowego stylu życia oraz realizacja systemu profilaktyki gminnej w odniesieniu do uzależnień, wspieranie głównych czynników chroniących rodzinę, w tym kształtowanie więzi rodzinnej, jak również wspomaganie rodzin w procesie wychowania dzieci.

W programie organizatorzy przewidzieli m.in. piknik profilaktyczny na dziedzińcu Zamku Bierzgłowskiego oraz pogadankę na temat szkodliwości używek oraz wspólny posiłek. Na zakończenie tego punktu programu każdy uczestnik otrzymał pakiet ulotek informacyjnych: „Dokąd po pomoc”.

Podsumowanie rajdu odbyło się na parkingu „Tumskiej Przystani” Chełmży, której dokonał burmistrz miasta Jerzy Czerwiński. Zwycięzcami została i puchar z rąk burmistrza otrzymała drużyna w składzie: Katarzyna Rosek, Dorota Kowalska-Fydrych, Michał Rosek, Iwona Meszyńska i Grzegorz Nowacki, ale jak to jest w tego typu imprezie, zwycięzcą był każdy, kto przebył tą trasę. 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i tym, którzy go przygotowali.

 

MW

  • autor: TB
  • Afisz 2
  • Afisz
  • FB_IMG_1656314080598
  • FB_IMG_1656314063655
  • FB_IMG_1656322262107

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl