Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Gdzie szukać pomocy

I N F O R M A T O R

Dokąd o Pomoc?

 

Masz problem, pomoc można uzyskać w następujących miejscach:

 

 

Problem

alkoholowy

lub  narkotykowy,

przemoc

lub inne

uzależnienie

 

 

 Poniedziałek –  spotkania AA;   godz. 1900 ul. Tumska 14

                                        Dom Kapitulny,

 Poniedziałek - spotkania Al.-Anon;   godz. 1900 ul. Tumska 14

                                        Dom Kapitulny,

 Środa - Punkt motywacyjno-konsultacyjny, ul. Hallera 7 pok.5

               godz. 1600-1800;

 Sobota – ul.  Hallera 7 pok.5, 2 terapeutów na zmianę przyjmuje w godz. 900-1200

 Sobota – trzecia sobota miesiąca, ul. Tumska 14

                Warsztaty terapeutyczne od godz. 1300-1700

 

 

 

 Poradnia terapii uzależnień i współuzależnień

 ul. Kościuszki 4 pokój 118

  Poniedziałek przyjmuje w godz. 15:00-19:00

  Wtorek przyjmuje w godz.8:00-15:00

  Piątek przyjmuje w godz.15:30-19:30

 

Mediacje rodzinne

 

 

Socjoterapeutka: ul. Hallera 7 pok.5 ,

Sobota - 2 razy w miesiącu, od 9.00-12.00,

 

 

Psychiatra

 Przychodnia ul. Kościuszki 4, pok.118

po poprzedniej konsultacji z terapeutą - ostatnia środa miesiąca   

  w godz. 1300 ÷1600                               Tel.: 56 675-33-02

 

Dzielnicowi

 

 

 Komisariat Policji; ul. Sądowa 2,     Tel.: 47 – 754-42-00

 

 

Pracownicy socjalni

 

 

 MOPS; ul. Hallera 19, Tel.: 56 675-24-69

 

 

  • Poradnia
  • Psychologiczno - Pedagogiczna

 

  ul. Św. Jana 18, Tel.: 56 675-67-27

 

 

Szpital

 

 

  ul. Szewska 23, Tel.: 56 675-22-55

 

drukuj (Gdzie szukać pomocy)

  • autor: TB
  • ulotka

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl