Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Komisji

Gdzie szukać pomocy

        Masz problem alkoholowy lub  narkotykowy, przemoc lub inne  uzależnienie, pomoc można uzyskać w następujących miejscach

Nowy Zespół Interdyscyplinarny

W dniu 28 września 2023r. w Środowiskowym Centrum Aktywności odbyło się posiedzenie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego, który powołał  Burmistrz miasta Chełmży na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz na mocy uchwały nr XLVIII/353/23 Rady Miejskiej z dnia 10.08.2023r.

Grupy samopomocowe a MKRPA

W miesiącu czerwcu i lipcu odbywają się Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie i Licheniu, w których każdy zainteresowany problemem uzależnień pragnie wziąć udział.

Sportowa Niedziela z OSiT

W dniu 23 lipca 2023r.w ramach odchodów 43 Dni Chełmży, Ośrodek Sportu i Turystyki na swoich obiektach sportowych zorganizował imprezę pn. „Sportowa Niedziela z OSiT”, którą wsparł Burmistrz Miasta Chełmży oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Piknik na zakończenie sezonu

W dniu 18 czerwca 2023r. na boisku Ośrodka Sportu i Turystyki KS „Legii” Chełmża, zarząd tego klubu zorganizował piknik rodzinny p.t.: „Sportowe Rozpoczęcie Wakacji z Piłką Nożną i Lasami Państwowymi”. Była to okazja do spędzenia aktywnego wypoczynku, miłego zakończenia sezonu piłkarskiego, a także promowania zdrowego stylu życia.

Terapeuta w klubie karate

Terapeuta w klubie karate

W dniu 19 maja 2023r. w Międzyszkolnym Klubie Sportowym MKS Chełmża sekcja karate do-shotokan na zaproszenie kierownictwa Klubu gościł specjalista terapii uzależnień pan Michał Dąbkowski, któremu towarzyszył członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży Marian Walecki. Trenerem, czyli sensei młodych karateków jest p. Janusz Mikołajczyk i Artur Pietrzak. Klub składa się z dwu grup: początkującej i zaawansowanej, a w zajęciach uczestniczy w sumie 15 młodych zawodników.

MKRPA i Straż Miejska

W dniu 15 marca 2023r. odbyło się kolejne spotkanie robocze Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym zaplanowano udział przedstawiciela Policji i Straży Miejskiej. Na spotkanie przyszedł jednak tylko Komendant Straży Miejskiej, Janusz Mikołajczyk.

Duchowość a uzależnienia

W dniu 10 marca 2023r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży w ramach współpracy z Parafią oraz Grupą AA „Dobra Wola” zorganizowała w salce Domu Kapitulnego spotkanie z specjalistą terapii uzależnień Michałem Dąbkowskim pt.:

Wzrastanie w wierze przykładem dla rozwoju duchowego w rodzinie  z problemem alkoholowym oraz z innymi uzależnieniami

W CARITAS o uzależnieniach

   Na  prośbę  kierownictwa  Ośrodka  Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej  w Chełmży im. bł. ks. St.W. Frelichowskiego w dniu 2 marca 2023r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży w ramach współpracy z Ośrodkiem zorganizowała spotkanie informacyjno motywacyjne dla osób zamieszkujących w tym miejscu, a być może borykających się z różnego rodzaju uzależnieniami.

Zmiana siedziby MKRPA

  • 20230125_122224_001
  • autor: TB

Spotkanie MKRPA, nowa siedziba

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży w dniu 25 stycznia 2023 roku odbyła  pierwsze spotkanie w nowym roku.  Spotkanie miało szczególny charakter, ponieważ po raz pierwszy odbyło się w nowej siedzibie. Od tego roku członkowie Komisji mają swoją siedzibę w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. gen. J. Hallera 7 (czyli w budynku dawnego Szpitala Dziecięcego).

Mikołaj na Legii

W dniu 10 grudnia 2022r. Zarząd Klubu Sportowego „Legia” Chełmża z Panią Anną Gajewską – prezesem Klubu na czele, zorganizował spotkanie z Świętym Mikołajem. Spotkanie to zorganizowane było na obiektach OSiT-u czyli na boisku, na którym młodzi piłkarze rozgrywają swoje mecze.

W Caritasie profilaktycznie

    Jeszcze jedno profilaktyczne spotkanie w tym roku z cyklu „Trzeźwym okiem widać więcej” zostało zorganizowane w chełmżyńskim Caritasie – Brodnickie Centrum Caritas, czyli w Schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży

Zabawa integracyjna z Mikołajem

       Burmistrza Miasta Chełmży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowali w dniu 6 grudnia 2022r. w Środowiskowym Centrum Aktywności „Zabawę Integracyjną z Mikołajem – profilaktyka przeciwalkoholowa”.

Mikołajki

   Kontynuacją imprez związaną z Mikołajem była ta zorganizowana pod patronatem Burmistrza Miasta Chełmża p. Jerzego Czerwińskiego na Chełmżyńskim Rynku.

Trzeźwym okiem widać więcej

    W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w ramach akcji profilaktycznej odbyło się spotkanie z cyklu „Trzeźwym okiem widać więcej”, w którym udział wzięli uczniowie chełmżyńskich szkół. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że życie ludzkie jest największą wartością, a trzeźwym okiem widać lepiej .

Profilaktycznie w Zespole Szkół

W Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży na prośbę dyrekcji Szkoły, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała spotkanie profilaktyczne pt.: „To nie dla mnie, czyli lekcje przestrogi”, które miało na celu zwrócenie uwagi na zagrożenie problemem alkoholowym i innych uzależnień wśród młodzieży. Inicjatorem tego spotkania była p. Marzena Ptasznik, a pogadankę na temat uzależnień poprowadził Marian Walecki członek MKRPA.

O uzależnieniach z młodymi piłkarzami

    Zarząd KS. „Legia” Chełmża w ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 2.10.2022r. zorganizował spotkanie profilaktyczne dla swoich młodych podopiecznych. 

Grupa robocza Zespołu Interdyscyplinarnego

   Zgodnie z zarządzeniem 73/SOR/21 Burmistrza Miasta Chełmża oraz w związku z Porozumieniem o współpracy z Zespolem Interdyscyplinarnym, w siedzibie MOPS działa grupa robocza.

 

Profilaktyczny cukierek

     W dniu 15 września 2022r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała dla uczniów klas drugich i trzecich spotkanie profilaktyczne pod tytułem „Profilaktyczny cukierek”. 

Nawroty w chorobie - zapicia

        Po przerwie związanej z pandemią i nie możnością organizowania dużych spotkań, na prośbę członków Grupy AA „Dobra Wola” w dniu 19 sierpnia 2022r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała w salce Domu Kapitulnego spotkanie z specjalistą terapii uzależnień Michałem Dąbkowskim pt. „Nawroty w chorobie alkoholowej – zapicia”.

29 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE Licheń 22

   Kolejną inicjatywą, którą wsparła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było partycypowanie w najmie autokaru dla grupy osób zainteresowanych problemem alkoholowym, która chciała wziąć udział w bardzo ważnych dla nich Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu. Tegoroczne spotkania odbywały się w dniach 28÷31.lipca, ale osoby te pragnęły uczestniczyć tylko w sobotę 30 lipca.

Profilaktyczny rajd rowerowy

Profilaktyczny rajd rowerowy

 

W dniu 25 czerwca  2022r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miasta Chełmży zorganizowały zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych

Profilaktyczno, krajoznawczą wycieczkę rowerową po Ziemi Chełmińskiej

o puchar Burmistrza Miasta Chełmży Jerzego Czerwińskiego.

32 Jasnogórskie Dni Trzeźwości

     Po dwuletniej przerwie związanej z panującą w Polsce pandemią koronawirusa, na Jasnej Górze odbyły się w dniach 4÷5.06.2022r. „32. Spotkania Trzeźwościowe na Jasnej Górze”, które w tym roku odbywały się pod hasłem: „Użycz mi pogody ducha”.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych akceptując wniosek osób zainteresowanych problemem uzależnień chcących wziąć udział w tego rodzaju spotkaniach wsparła i pomogła w najmie autokaru, promując tym samym program zdrowego i trzeźwego stylu życia.

Podziękowanie od KS Legia

  • 20220605_103848

Dzień Dziecka z Legią

      W dniu 4 czerwca 2022r. zarząd KS „Legia” Chełmża pod przewodnictwem Pani Anny Gajewskiej - prezes Klubu, zorganizował na boisku sportowym OSiT dla swoich podopiecznych Dzień Dziecka. Na wstępie Pani Ania podziękowała

Spotkanie MKRPA z Amazonkami

    W dniu 11 maja  2022 roku , jak co miesiąc odbyło się spotkanie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie zostały  omówione bieżące zadania jakie wynikają z Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, między innymi z zbliżającym się Dniem Dziecka.

Spotkanie robocze MKRPA

   W dniu 23.02.2022r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła swoje robocze posiedzenie mimo nadal panującej pandemii coronawirusa w nowej odmianie omikron, który nie ominął również członków Komisji.

Podziękowanie KS Legia

  • Podziękowanie KS Legia
  • autor: TB

Spotkanie z Mikołajem w KS „Legia”

         Zorganizowane przez zarząd Klubu Sportowego „Legia” Chełmża  na obiektach OSiT w dniu 18 grudnia spotkanie z Mikołajem dla swoich najmłodszych podopiecznych grających w tym klubie

Profilaktyczny Mikołajek

Na zakończenie roku 2021 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wsparła w ramach współpracy dwie imprezy Mikołajkowejakie były organizowane w Chełmży.

Podsumowanie konkursu

          W dniu 30 września 2021roku upłynął termin składania prac w konkursie dla młodzieży szkolnej, na plakat promujący zalety życia w trzeźwości ogłoszony podczas koncertu zespołu „HALS” na scenie nad jeziorem 21 sierpnia 2021r. Organizatorem konkursu tak jak i ww. koncertu byli: Burmistrza Miasta Chełmża, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im Juliana Prejsa oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży.

Nie samym sportem młodzież żyje

      W dniu 3 października 2021 roku na obiekcie OSiT KS „Legia” Chełmża, Zarząd Klubu w ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował spotkanie mające na celu zapoznanie młodych piłkarzy z problemami uzależnień na jakie mogą napotkać w swoim życiu poza grą w piłkę. Było to jednoczenie podsumowanie kończącego się sezonu rundy jesiennej rozgrywek w piłkę nożną sezonu 2021/22.

Komisja a Grupy wsparcia

Komisja a Grupy wsparcia

        W związku z tym, że obostrzenia związane z pandemią koronawirusa  sars cov 2 zostały nieco zelżone, niektóre Grupy wsparcia wznowiły swą działalność i zaczęły organizować różnego rodzaju spotkania i zloty  trzeźwościowe. 

Informator - Dokąd o Pomoc?

  • autor: TB
  • ulotka
    ulotka - "Dokąd o pomoc"

Kompendium informacji o Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży

     Drodzy Państwo tutaj możecie zapoznać się z historią MKRPA na przełomie ostatnich kilkunastu lat. Informacje zawarte są w formie plików "pdf" zredagowanych i opracowanych przez członka MKRPA p. Mariana Waleckiego.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl