Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Informacja dotycząca zakończenia realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Zakończenie realizacji zadania

Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia związanego z termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży.

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian i stropodachów. Częściowo wymieniono również stolarkę okienną i drzwiową. W przypadku zespołu zabudowy ratusza, wykonano również hydroizolację ścian piwnic wraz z ich dociepleniem.

Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej Dużego i Małego Ratusza położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 2 oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ulicy Gen. J. Hallera 19. Przez poprawę efektywności energetycznej należy rozumieć takie ulepszenie budynku, które pozwoli ogrzać budynek mniejszą ilością gazu. Docieplenie ścian umożliwia zatrzymanie ciepła wewnątrz budynku na dłużej. Podobny rezultat przyniosła wymiana okien i drzwi. Zapobieganie zawilgoceniu ścian wpłynie na poprawę warunków klimatycznych wewnątrz budynku, tj. utrzymanie względnie stałej temperatury oraz wilgotności.

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży” zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 468 104,87 PLN. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 800 337,93 PLN.

 

drukuj (Informacja dotycząca zakończenia realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2022-06-06

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl