Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Rozpoczęcie prac

W dniu 13 maja 2020 r. rozpoczęły się prace budowlane i konserwatorskie w zabytkowym zespole zabudowy Ratusza Miejskiego położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 2 w Chełmży. Inwestycja obejmuje kompleksową renowację elewacji zewnętrznych Ratusza Dużego i Małego oraz prace termomodernizacyjne, prowadzące do poprawy efektywności energetycznej budynku. Z uwagi na wysoką wartość historyczną elewacji oraz jej zabytkowy charakter, ściany Ratusza ocieplone zostaną od wewnątrz, przy zastosowaniu mineralnych płyt izolacyjnych multipor. Mury budynku zabezpieczać będzie izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic. W obu budynkach wykonane zostanie ocieplenie stropodachów oraz nastąpi częściowa wymiana stolarki okiennej.

Chełmżyński Ratusz wybudowany został w latach 1897-1900. W 1929 r. istniejące na sąsiedniej parceli zabudowania poddano modyfikacjom i włączono do zabudowy urzędu miejskiego. Ta część zabudowy nazywana jest potocznie Małym Ratuszem. Obiekt na mocy decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.10.2016 r. wpisany został do rejestru zabytków.

Prace termomodernizacyjne powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Na podstawie podpisanej w dniu 08 maja 2020 r. umowy zadanie realizować będzie firma ARS Renowacje Sp. z o.o. Sp. k. , z siedzibą w Toruniu. Prace potrwają do 25 września 2020 r.

Powyższe działania stanowią jeden z etapów projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania wynosi 484 111,93 PLN.

Druga cześć inwestycji obejmuje modernizację energetyczną budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ulicy Gen. J. Hallera 19 w Chełmży. W ramach termomodernizacji zaplanowano docieplenie ścian zewnętrznych, stropu ostatniej kondygnacji oraz częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Prace rozpoczęły się w dniu 27 maja 2020 r. i potrwają do 15 września. Zadanie realizuje firma DOM-PLAST Karol Dąbrowski, z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu.  

 

drukuj (Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2022-06-06

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl