Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży

W dniu 29 sierpnia 2019 roku Burmistrz Miasta Chełmży podpisał kolejną umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej RPO WK-P). Tym razem pozyskaliśmy środki na realizację projektu „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”.

Całkowita kwota wsparcia wyniesie 484 111,93 złote.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta Chełmży. Przez poprawę efektywności energetycznej należy rozumieć takie ulepszenie budynku, które pozwoli ogrzać budynek mniejszą ilością węgla lub gazu. Docieplenie ścian umożliwi zatrzymanie ciepła wewnątrz budynku na dłużej. Podobny rezultat zapewni wymiana drzwi i okien.

Zadanie realizowane będzie w budynkach Ratusza Miejskiego przy ulicy Gen. J. Hallera 2 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Gen. J. Hallera 19.

Wcześniej, tego rodzaju prace przeprowadziliśmy między innymi w budynkach szkolnych i przedszkolach. Remontem objęliśmy także budynek basenu.

Początek prac zaplanowano jeszcze w tym roku. Zakończenie nastąpi we wrześniu roku 2020.

Źródłem dofinansowania jest Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WK-P.

drukuj (Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2019-09-03
  • Zdjęcie przedstawia sześć osób stojących obok siebie, w...
    Zdjęcie przedstawia sześć osób stojących obok siebie, w trakcie uroczystości podpisania umów o dofinansowanie. Pośrodku Burmistrz Miasta Chełmży oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe osoby to Skarbnik Miasta Chełmży oraz członkowie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
    • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2019-09-03
  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2019-09-03

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl