Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Wybrano Inżyniera Projektu

Dnia 15 lipca 2009r. w Chełmży pomiędzy Miastem Chełmża reprezentowanym przez Jerzego Czerwińskiego - Burmistrza Miasta i B-Act sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Paderewskiego 24 reprezentowaną przez Pana Władysława Białachowskiego, zawarta została umowa na pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu dla zadania pn."Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży" (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności).
Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).
Inzynier Projektu przy realizacji zadania będzie działał w imieniu Miasta Chełmży i odpowiadał za prawidłowy przebieg inwestycji, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

drukuj (Wybrano Inżyniera Projektu)

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl