Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Umowa na wykonanie robót budowlanych projektu podpisana
Dnia 5 października 2009r. o godz. 10.00 podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży" w aglomeracji chełmżyńskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.
W imieniu Miasta Chełmży umowę podpisał Burmistrz Miasta Jerzy Czerwiński, przy kontrasygnacie Krystyny Lulki - Skarbnika Miasta.
W imieniu wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowlano-Wdrożeniowego "INŻBUD" Z. Zehner, M. Środa spółka jawna, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 3, umowę podpisali: Mirosław Środa - Prezes i Zenon Zehner Dyrektor ds. technicznych.
Wartość zadania 9.601.277,77zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – 15 października 2011 roku.
Przedmiotem realizacji projektu jest budowa: 9.0815 Km sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i 1, 2105 km sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej, 4.884 km kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi  oraz 5 tłoczni ścieków sanitarnych i 2 przepompowni wód deszczowych, a także zakup samochodu dostawczego i 3 agregatów prądotwórczych.


drukuj (Umowa na wykonanie robót budowlanych projektu podpisana)

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl