Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Wkrótce rozpoczęcie robót budowlanych

W obecności przedstawicieli Zamawiającego (Miasto Chełmża), Wykonawcy (Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe "INŻBUD" Z. Zehner, M. Środa spółka jawna, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 3) i Inżyniera Projektu (B-Act sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Paderewskiego 24), dnia 12 października 2009r. nastąpiło komisyjne przekazanie planu budowy na realizację projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”.
   
Rozpoczęcie robót budowlanych w ramach I etapu projektu nastąpi w III dekadzie października br. od wykonania robót ziemnych w rejonie ul. Bydgoskiej w Chełmży.
   
W związku z powyższym informujemy, iż w najbliższym czasie wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obszarze realizacji projektu. Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Etap I w całości będzie obejmować: budowę kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Bydgoskiej i Zagrodzkiego (wraz z tłocznią sanitarna i przepompownią deszczową), wpięcie do istniejącego kolektora oraz budowę kolektora sanitarnego w ulicy Witosa; kanał sanitarny w ulicy Rybaki wraz z tłocznią sanitarną, kanał sanitarny i deszczowy w ulicy Chełmińskiej oraz częściowo kanał sanitarny i wpięcie w kanał deszczowy w Chełmińskim Przedmieściu.


drukuj (Wkrótce rozpoczęcie robót budowlanych)

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl