Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Roboty odtworzeniowe nawierzchni

Ku zadowoleniu wszystkich, po prowadzonych robotach ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Wyszyńskiego i Bydgoskiej w Chełmży, nadszedł czas na uporządkowanie tego, co jest na górze – czyli na prace odtworzeniowe nawierzchni, które są elementem wieńczącym wszelkie inwestycje infrastrukturalne.
W ramach projektu „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” we wrześniu br. przystąpiono do wykonania robót odtworzeniowych w ul. Owocowej. Natomiast w październiku br. rozpoczęte zostaną prace związane z realizacją pasa drogowego ul. Wyszyńskiego.
W październiku zostały także rozpoczęte roboty związane z wykonaniem nowej nawierzchni w ul. Bydgoskiej, których inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Zakończenie wszystkich robót odtworzeniowych i modernizacyjnych w omawianym rejonie, planowane jest na listopad br.
 

drukuj (Roboty odtworzeniowe nawierzchni)

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl